Bildpedagogik

Bildpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där estetiska och pedagogiska aspekter av bildkommunikation, bildanalys och praktiska bildskapande processer är av central betydelse.

Kurserna omfattar teoretiskt och praktiskt bildskapande arbete med utgångspunkt i såväl form som innehåll och idé. Detta ger ett ämne som kombinerar teoretiska och praktiska aspekter av relationen mellan bild, kommunikation, estetik, skapande, visuell kultur och konst, med utgångspunkt i, och med starka kopplingar till dess möjligheter inom skola, förskola och till samhället i stort.

Fristående kurser och kurser inom lärarprogrammen i ämnet bildpedagogik

Ämnet bildpedagogik ges som fristående kurser, 1-30 hp och sedan 31- 60 hp, men ämnet ingår också i kurser inom förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Stor lärarkompetens och forskningserfarenhet inom området

I den undervisande lärargruppen finns för närvarande en blivande lektor, doktorander och adjunkter, vi har bakgrund inom förskola och skola, vi är alla bildpedagoger. Gruppens lärare har även kompetens inom konstpedagogik, serie- och bildberättande, ateljeristapedagogik samt erfarenhet av konstnärlig utbildning. Flera av oss är aktiva i forskargruppen ECE (Early Childhood Education) här på Akademin för utbildning och ekonomi.

Kontakt

Ämnesansvarig
Lena O Magnusson, fil dr. Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
Telefon: 076-213 27 76, 070-291 95 83
E-post: lena.o.magnusson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)