Avdelningen för utbildningsvetenskap

Vid Avdelningen för utbildningsvetenskap finns ämnena:

Våra program och kurser

Vid Avdelningen för utbildningsvetenskap finns ämnena bild- och dramapedagogik, pedagogik och didaktik. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ämnena samt Högskolans lärarutbildningar vilka är förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem, F - åk 3 och
åk 4 - 6), ämneslärarprogrammet samt den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och distansutbildning. Vid avdelningen bedrivs även forskning genom väletablerade forskningsgrupper. Avdelningen för utbildningsvetenskap har 60 medarbetare.

Se Högskolans programutbud.

Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och
distansutbildning.

Vid avdelningen bedrivs även forskning genom väletablerade forskningsgrupper.

Avdelningen för utbildningsvetenskap har 50 medarbetare.

Kontakt

Avdelningschef
Katarina Löf
Telefon: 026-64 85 51
E-post: katarina.lof@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)