Akademiråd

Ordförande

Svante Brunåker, akademichef

Avdelningen för ekonomi

Tomas Källquist, adjunkt
Börje Leidhammar, professor

Avdelningen för humaniora

Olov Dahlin, lektor
Ingrid Björk, lektor

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Anneli Frelin, professor
Daniel Pettersson, lektor

Representant för TA-personalen

Ann-Charlotte Wikström, administratör

Studentrepresentanter

Caroline Sims Snäckerström
vakant, ordinarie
Vakant, suppleant

Sekreterare

Sara Sundberg, akademisekreterare (Föräldraledig ht-18)

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-09-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)