Introduktion till miljöteknik/ miljöstrategiskt arbete

Kursen är den första inom programmen Miljöingenjör och Miljöstrateg. Den börjar med föreläsningar och avslutas med ett projekt.

Kursen är en introduktion till studieprogrammen och inledning på studierna. Genom flera gästföreläsningar får studenterna information från näringslivet om det ämnesområde de val att läsa.

Efter ungefär halva tiden, i mitten av höstterminen, påbörjar studenterna sitt projekt. Malin som läser miljöstrateg och Joel som läser miljöingenjör berättade att de denna gång blivit tilldelade en kommun att arbeta med från kursansvarig. De själva fick sedan ta den första kontakten.

Malin och Joel berättar:

Vi läser två olika program, men grundsyftet med projektet var detsamma. Miljöstrategerna kartlade det miljöstrategiska arbetet hos en kommun och miljöingenjörerna kartlade en annan kommuns VA-system.

Både Malin och Joel gjorde ett besök på kommunen som projektet avsåg. Där fick de ta del av den information som behövdes för projektet. Detta följdes av några samtal och mail med kompletterande fakta. Informationen diskuterades därefter vid ett antal möten med Högskolans handledare som utsetts för respektive grupp.

Joel berättar hur det var som miljöingenjör:

Vi skulle komma fram till förbättringar på deras befintliga arbete. Själva upplägget i vår rapport var en jämförelse mellan den generella bilden av hur Sverige jobbar med sina Va-system och hur den undersökta kommunen jobbar.

Malin berättar hur det var som miljöstrateg:

Vi tog själva initiativet till att intervjua några företag i kommunen samt en representant från Naturskyddsföreningen, för att få deras bild av hur de upplevde kommunens arbete med det miljöstrategiska arbetet. Det gav oss mer till rapporten och vi fick en tydligare bild av arbetet som utfördes.

Detta projekt riktar sig enligt kursbeskrivningen till kommuner. Senare i programmet finns projektkurser där även det privata näringslivet kan medverka.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)