Laboratorium och uppdrag vid Akademin för teknik och miljö

Behöver du hjälp med olika frågeställningar kopplade till din verksamhet? Högskolans resurser är tillgängliga för studenter, forskare och omgivande samhälle genom uppdrag eller olika samarbetsprojekt.

Laboratoriet i hus Heimdall

Intill Högskolans huvudbyggnad finns Heimdall (hus 45) och här ligger Högskolans labb med sina unika laboratorieresurser, lokaler och utrustning. I den 3200 kvm stora lokalen vistas både studenter, forskare och företagare.

Vår personal i laboratoriet bidrar med lång erfarenhet och hög kompetens. Personalen kan delta hela vägen från en idé eller problemställning till färdig lösning, oavsett om det handlar om ett examensarbete, forskningsprojekt eller ett externt uppdrag från företag.

Humanlaboratoriet

Heimdall huserar även humanlaboratoriet som är ett ljudisolerat försöksrum där temperatur, luftflöden och fuktigheten kan styras. Här studerar våra forskare hur människor upplever, presterar eller på annat sätt reagerar på olika parametrar. Utrustningen som används innefattar ögonrörelsemätare, reflexbetingningsapparatur, hjärnavbildningsutrustning samt ljud- och akustikanläggningar.

Vindtunnellaboratoriet

På Brynäs är Sveriges enda byggnadsaerodynamiska vindtunnel placerad och den används för modellprov där vindpåverkan nära marken studeras. Det som gör vindtunneln unik är att den har en lång mätsträcka där ett atmosfäriskt gränsskikt kan byggas upp med hjälp av råhetselement. Vindtunneln används för uppdrag eller forskningsprojekt som undervisning och demonstration.

Human Lean Center

Det upplevelsebaserade utbildningscentret, där forskningsbaserad teori och praktik samverkar till ett framgångsrikt resultat, är placerat i källaren i hus 33 på Högskolan. Grunden till centret kommer från den näringslivsbaserade forskningen hos svenska företag som försökt implementera arbetssättet Lean. I Human Lean Center finns också teorisal, lager samt en fabrikslokal med tillhörande produktionslina. Läs mer här om CLIP, Centrum för Logistik och Innovativ Produktion, som utför forskning och utbildning inom området.

Robotiklaboratoriet

I källaren i hus 12 ligger ytterligare en laborativ resurs, robotiklaboratoriet. Labbet är utrustat med två industrirobotar (KUKA) och en tvåarmad kollaborativ robot (Baxter). Robotcellerna har ett modernt säkerhetssystem med bland annat laserscanner, ljusgardiner och kamerasystem. I lokalerna bedrivs både utbildning och forskning.

Välkommen med din fförfrågan eller frågeställning!

Kontaktuppgifter

Laboratoriet i hus Heimdall

Maria Bergh
Föreståndare
Telefon: 026-648887
E-post: maria.bergh@hig.se

Humanlaboratoriet

Patrik Sörqvist
Professor inom miljöpsykologi
Telefon: 026-648542
E-post: patrik.sorqvist@hig.se

Vindtunnellaboratoriet på Brynäs

Leif Claesson
Forskningsingenjör
Telefon: 026-648129
E-post: leif.claesson@hig.se
Besöksadress: Södra Sjötullsgatan 3, 80280 Gävle

Human Lean Center
Gunnar Herdin
Senior rådgivare CLIP
Telefon: 076-020 76 00
E-post: gunnar.herdin@hig.se

Robotiklarboratoriet
Niclas Björsell
Universitetslektor inom elektronik och automation
Telefon: 026-64 87 95
E-post: niclas.bjorsell@hig.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)