Artiklar

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2017). Height uncertainty in digital terrain modelling with unmanned aircraft systems. Survey review - Directorate of Overseas Surveys, 49 (355), 312-318. 10.1080/00396265.2016.1180754 [Mer information]
Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2016). Generation of highly accurate digital elevation models with unmanned aerial vehicles. Photogrammetric Record, 1 (154), 143-165. 10.1111/phor.12143 [Mer information]
Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2014). Terrestrial laser scanning for detection of landfill gas : a pilot study. Journal of Applied Geodesy, 8 (1), 87-96. 10.1515/jag-2013-0014 [Mer information]
Liu, Z., Koyi, H., Swantesson, J., Nilfouroushan, F. & Reshetyuk, Y. (2013). Kinematics and 3-D internal deformation of granular slopes: analogue models and natural landslides. Journal of Structural Geology, 53, 27-42. 10.1016/j.jsg.2013.05.010 [Mer information]
Mårtensson, S., Reshetyuk, Y. & Jivall, L. (2012). Measurement uncertainty in network RTK GNSS-based positioning of a terrestrial laser scanner. Journal of Applied Geodesy, 6 (1), 25-32. 10.1515/jag-2011-0013 [Mer information]
Reshetyuk, Y. (2010). A unified approach to self-calibration of terrestrial laser scanners. ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing (Print), 65 (5), 445-456. 10.1016/j.isprsjprs.2010.05.005 [Mer information]
Reshetyuk, Y. (2010). Direct Georeferencing with GPS in Terrestrial Laser Scanning. Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, 135 (3), 151-159. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2013). Fotogrammetriskt uppsving med obemannade flygplan (UAV). SINUS (3), 14-16. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)