Publikationer

Artiklar | Böcker | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2017). Height uncertainty in digital terrain modelling with unmanned aircraft systems. Survey review - Directorate of Overseas Surveys, 49 (355), 312-318. 10.1080/00396265.2016.1180754 [Mer information]
Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2016). Generation of highly accurate digital elevation models with unmanned aerial vehicles. Photogrammetric Record, 1 (154), 143-165. 10.1111/phor.12143 [Mer information]
Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2014). Terrestrial laser scanning for detection of landfill gas : a pilot study. Journal of Applied Geodesy, 8 (1), 87-96. 10.1515/jag-2013-0014 [Mer information]
Liu, Z., Koyi, H., Swantesson, J., Nilfouroushan, F. & Reshetyuk, Y. (2013). Kinematics and 3-D internal deformation of granular slopes: analogue models and natural landslides. Journal of Structural Geology, 53, 27-42. 10.1016/j.jsg.2013.05.010 [Mer information]
Mårtensson, S., Reshetyuk, Y. & Jivall, L. (2012). Measurement uncertainty in network RTK GNSS-based positioning of a terrestrial laser scanner. Journal of Applied Geodesy, 6 (1), 25-32. 10.1515/jag-2011-0013 [Mer information]
Reshetyuk, Y. (2010). A unified approach to self-calibration of terrestrial laser scanners. ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing (Print), 65 (5), 445-456. 10.1016/j.isprsjprs.2010.05.005 [Mer information]
Reshetyuk, Y. (2010). Direct Georeferencing with GPS in Terrestrial Laser Scanning. Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, 135 (3), 151-159. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2013). Fotogrammetriskt uppsving med obemannade flygplan (UAV). SINUS (3), 14-16. [Mer information]

Böcker

Reshetyuk, Y. (2009). Terrestrial laser scanning : Error sources, self-calibration and direct georeferencing. Saarbrucken, Tyskland: VDM Verlag Dr. Muller. 184 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Olsson, P., Rost, H. & Reshetyuk, Y. (2011). Laserskanning. Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Lantmäteriet. S. 181-204. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Liu, Z., Koyi, H., Nilfouroushan, F., Swantesson, J. & Reshetyuk, Y. (2012). Internal deformation within an unstable granular slope : insights from physical modeling. . [Mer information]

Rapporter

Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2016). Noggrann och kostnadseffektiv uppdatering av DTM med laserskanning för BIM – Läget 2015. Borlänge: Trafikverket. 23 s. (Rapport [Trafikverket] 2016:067) Länk [Mer information]
Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2015). Noggrann och kostnadseffektiv uppdatering av DTM med UAS för BIM. Borlänge: Trafikverket. 50 s. (Rapport [Trafikverket] 2015:030) [Mer information]

Äldre publikationer


Publikationer ej listade i Högskolan i Gävles DIVA

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade
 
Reshetyuk, Y., Horemuž, M. & Sjöberg, L. E. (2005). Determination of the optimal diameter for spherical targets used in 3D laser scanning. Survey Review, 38(297), 243-253.

Reshetyuk, Y. (2006). Investigation of the Influence of Surface Reflectance on the Measurements with the Terrestrial Laser Scanner Leica HDS 3000. Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, 131(2), 96-103.

Reshetyuk, Y. (2006). Calibration of terrestrial laser scanners Callidus 1.1, Leica HDS 3000 and Leica HDS 2500. Survey Review, 38(302), 703-713.

 
Konferensbidrag
 
Reshetyuk, Y. (2006, May 22-24). Calibration of terrestrial laser scanners for the purposes of geodetic engineering. Working paper presented at the 3rd IAG Symposium of Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurements, Baden, Austria. Available at http://www.fig.net/commission6/baden_2006/PDF/LS1/Reshetyuk.pdf
 
Licentiatavhandlingar

 
Reshetyuk, Y. (2006). Investigation and calibration of pulsed time-of-flight terrestrial laser scanners. Licentiate thesis. Royal Institute of Technology. Available at http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:10841

 
Doktorsavhandlingar

 
Reshetyuk, Y. (2009). Self-calibration and direct georeferencing in terrestrial laser scanning. Doctoral thesis, Royal Institute of Technology. Available at http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:139761

 

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)