Böcker


Doktorsavhandling

Karimipanah, T. (1996). Turbulent jets in confined spaces : application in mixing ventilation: experimental and numerical studies. Diss. (sammanfattning), 1996. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 95 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)