Böcker


Böcker

Kjellberg, A. & Sörqvist, P. (2015). Experimentell metodik för beteendevetare. Lund: Studentlitteratur AB. 320 s. [Mer information]
Kjellberg, A. & Sörqvist, P. (2011). Experimentell metodik för beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. 324 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Sörqvist, P. (2010). The Role of Working Memory Capacity in Auditory Distraction. Diss. (sammanfattning), 2010. Luleå: Luleå tekniska universitet. 54 s. (Doctoral thesis/Luleå university of Technology) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)