Forskarpresentation

Niclas Björsell ny

Niklas Björsell undervisar bl a om robotik.

Forskarpresentation

Niclas Björsell ny

Universitetslektor, docent i telekommunikation

Forskarämne: Elektroteknik och elektronik ,Akademin för teknik och miljö
Forskargrupp:

E-post: niclas.bjorsell@hig.se
Telefon: 026-64 87 95
Mobil: 076- 855 57 88

Niclas Björsell har en Fil.kand. i elektronik (1994) och en Fil.lic. i reglerteknik (1998) från Uppsala Universitet samt Tekn.dr. i telekommunikation (2007) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). År 2012 utnämndes han till docent i telekommunikation vid KTH.

I mer än 30 år har han innehaft positioner i akademin såväl som inom industrin. Han har över 20 års erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt, både nationellt och internationellt och främst i samarbeten mellan näringslivet och akademin. För närvarande är han lektor vid Högskolan i Gävle och ämnesansvarig för elektronikämnet samt utbildningsledare för utbildningsprogrammet Automationsingenjör Co-op. Han har publicerat mer än 80 artiklar i internationella peer-review-tidskrifter och konferenser och hans forskningsintressen omfattar mätteknik, analog-till-digital-omvandling, icke-linjära system, trådlös kommunikation och automation.

Dr Björsell är biträdande redaktör för IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, anlitad som granskare för flera tidskrifter och konferenser och aktiv medlem av Waveform Generation, Measurement and Analysis Committee (IEEE, Instrumentation and Measurement).

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

AKTUELL FORSKNING

En rubrik

Just nu är Niclas Björsell engagerad i två forskningsprojekt, ett inom trådlös kommunikation för automationssystem och ett inom medicinsk mätteknik.

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Konferensbidrag

Mattsson, P., Zachariah, D. & Björsell, N. (2019). Flexible Models for Smart Maintenance. Proceedings 2019 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT): IEEE. S. 1772-1777. 10.1109/ICIT.2019.8754932 [Mer information]
Krishnan, R., Cruciani, S., Gutierrez-Farewik, E., Björsell, N. & Smith, C. (2018). Reliably Segmenting Motion Reversals of a Rigid-IMU Cluster Using Screw-Based Invariants. 2018 IEEE-RAS 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANOID ROBOTS (HUMANOIDS). S. 88-95. [Mer information]
Rönnow, D., Björsell, N. & Laporte-Fauret, B. (2017). Determination of elongation of electrically smallobjects in building structures by polarimetric synthetic aperture radar. I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference : Proceedings. Torino: IEEE. S. 1520-1524. 10.1109/I2MTC.2017.7969898 [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2017). Feasibility of Large Antenna Arrays towards Low Latency Ultra Reliable Communication. 2017 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ICIT). S. 1289-1294. 10.1109/ICIT.2017.7915549 [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2017). Large Antenna Array for Low-Latency and Ultra-Reliable Communication. . Länk [Mer information]
Krishnan, R., Björsell, N. & Smith, C. (2017). Segmenting humeral submovements using invariant geometric signatures. 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Iros): IEEE. S. 6951-6958. 10.1109/IROS.2017.8206619 [Mer information]
Krishnan, R. & Björsell, N. (2017). SHAPE Algorithm for Approximate Computation of Angular Velocities in Humeral Motion. 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC): IEEE. S. 714-718. 10.1109/I2MTC.2017.7969776 [Mer information]
Krishnan, R., Björsell, N. & Smith, C. (2016). How do we plan movements? : A geometric answer. School and symposium on advanced neurorehabilitation (SSNR2016) : Proceedings. S. 16-17. Länk [Mer information]
Krishnan, R., Björsell, N. & Smith, C. (2016). Human shoulder functional kinematics: Are we ready for the high-reliability computational challenge?. . [Mer information]
Krishnan, R., Björsell, N. & Smith, C. (2016). Invariant Spatial Parametrization of Human Thoracohumeral Kinematics : A Feasibility Study. 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS): IEEE Robotics and Automation Society. S. 4469-4476. 10.1109/IROS.2016.7759658 [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2015). Frequency Hopping for Fair Radio Resources Allocation in TVWS. ICWMC 2015 : The Eleventh International Conference onWireless and Mobile Communications. S. 71-76. Länk [Mer information]
Qin, X. & Björsell, N. (2015). Measurement of horses gaits using geo-sensors. 2015 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). S. 330-333. 10.1109/I2MTC.2015.7151289 [Mer information]
Yang, T., Zenteno, E. & Björsell, N. (2014). Measurement imperfections impact on the performance of digitally predistorted power amplifiers. 2014 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) Proceedings. S. 230-233. 10.1109/I2MTC.2014.6860742 [Mer information]
Hamid, M., Björsell, N. & Slimane, B. (2014). Sample covariance matrix eigenvalues based blind SNR estimation. 2014 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) Proceedings. S. 718-722. 10.1109/I2MTC.2014.6860836 [Mer information]
Van Moer, W., Barbe, K. & Björsell, N. (2013). A novel spectral subtraction technique for cognitive radios. . S. 118-121. 10.1109/I2MTC.2013.6555393 [Mer information]
Björsell, N. & Van Moer, W. (2013). Adding errors to reduce the PAPR and BER of OFDM-based transmissions. 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2013). New York: IEEE. S. 743-746. 10.1109/I2MTC.2013.6555514 [Mer information]
Hamid, M., Ferrer Coll, J., Björsell, N., Chilo, J. & Van Moer, W. (2013). Multi-Interference Detection Algorithm using Discriminant Analysis in Industrial Environments. 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2013). New York: IEEE conference proceedings. S. 5600-5604. 10.1109/IECON.2013.6700051 [Mer information]
Gonzales Fuentes, L., Barbe, K., Van Moer, W. & Björsell, N. (2012). Cognitive radios : discriminant analysis finds the free space. 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 2242-2247. 10.1109/I2MTC.2012.6229162 [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2012). Maximum Minimum Eigenvalues Based Spectrum Scanner for Cognitive Radios. 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 2248-2251. 10.1109/I2MTC.2012.6229450 [Mer information]
Van Moer, W., Björsell, N., Hamid, M., Barbe, K. & Nader, C. (2012). Saving lives by integrating cognitive radios into ambulances. Medical Measurements and Applications Proceedings (MeMeA), 2012 IEEE International Symposium on. Budapest. S. 1-4. 10.1109/MeMeA.2012.6226619 [Mer information]
Hamid, M., Barbe, K., Björsell, N. & Van Moer, W. (2012). Spectrum sensing through spectrum discriminator and maximum minimum eigenvalue detector : a comparative study. 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 2252-2256. 10.1109/I2MTC.2012.6229452 [Mer information]
Björsell, N., De Vito, L. & Rapuano, S. (2011). A GNU radio-based signal detector for cognitive radio systems. 2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 1045-1049. 10.1109/IMTC.2011.5944235 [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2011). A Novel Approach for Energy Detector Sensing Time and Periodic Sensing Interval Optimization in Cognitive Radios. Proceedings of the 4th International Conference on Cognitive Radio and Advanced Spectrum Management. New York: ACM Press. 10.1145/2093256.2093314 [Mer information]
Nader, C., Van Moer, W., Barbé, K., Björsell, N. & Händel, P. (2011). Characterizing the out-of-band nonlinear behaviour of RF devices : the key to success. 2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 790-794. 10.1109/IMTC.2011.5944022 [Mer information]
Nader, C., Van Moer, W., Barbé, K., Björsell, N. & Händel, P. (2011). Evolved Harmonic Sampling : a Tool to Reduce the Digital Bandwidth Requirement of RF Receivers. RFMTC11. Gävle. [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2011). Geo-location Spectrum Opportunities Database in Downlink Radar Bands for OFDM Based Cognitive Radios. . UK: IEEE UK&RI. Länk [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2011). Maximum Minimum Eigen Values Based Spectrum Scanner in GNU Radio. RFMTC11. Gävle. [Mer information]
Voet, K., Händel, P., Björsell, N. & Van Moer, W. (2011). Mirrored parallel Hammerstein predistortion for multitone generation. 2011 IEEE INTERNATIONAL INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT TECHNOLOGY CONFERENCE (I2MTC). S. 814-817. 10.1109/IMTC.2011.5944045 [Mer information]
Voet, K., Van Moer, W., Björsell, N. & Händel, P. (2011). Nonlinear Measurement Instruments : a Comparative Study. RFMTC11. Gävle. [Mer information]
Fraile, F., Nader, C., Guerri, J. & Björsell, N. (2011). On the reuse of DVB-T transmitter infrastructure for DVB-T2. . 10.1109/BMSB.2011.5954964 [Mer information]
Landin, P., Nader, C., Van Moer, W., Björsell, N., Isaksson, M. & Händel, P. (2011). Overview of Synergetic OFDM Crest Factor Reduction and DigitalPre-Distortion for RF PAs. RFMTC11. Länk [Mer information]
Nader, C., Landin, P., Van Moer, W., Björsell, N., Händel, P. & Isaksson, M. (2011). Peak-to-average power ratio reduction versus digital pre-distortion in OFDM based systems. 2011 IEEE MTT-s International Microwave Symposium: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. S. 5972830-. 10.1109/MWSYM.2011.5972830 [Mer information]
Björsell, N., Händel, P., Jansson, M. & Medawar, S. (2010). Improved Estimate of Parametric Models for Analogue to Digital Converters by Using Weighted Integral Nonlinearity Data. 17th Symposium IMEKO TC4 - Measurement of Electrical Quantities, 15th International Workshop on ADC Modelling and Testing, and 3rd Symposium IMEKO TC19 : Environmental Measurements. S. 597-600. [Mer information]
Medawar, S., Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2010). Model order determination and segmentation of analog-digital converters integral non linearity. 2010 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, I2MTC 2010 : Proceedings. S. 36-41. 10.1109/IMTC.2010.5488188 [Mer information]
Björsell, N., Nader, C. & Händel, P. (2010). Multi-tone design for out-of-band characterization of nonlinear RF modules using harmonic sampling. 2010 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, I2MTC 2010 : Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE Service Center. S. 620-623. 10.1109/IMTC.2010.5488231 [Mer information]
Nader, C., Händel, P. & Björsell, N. (2010). OFDM PAPR Reduction by Convex Optimization : A Power Amplifier Point-of-View. 2010 IEEE International Microwave Workshop Series on "RF Front-ends for Software Defined and Cognitive Radio Solutions" : IMWS 2010 - Proceedings. 10.1109/IMWS.2010.5440994 [Mer information]
Medawar, S., Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2010). Pipelined Analog-Digital Converters Integral Nonlinearity Modeling for Post-Correction. 17th Symposium IMEKO TC4 - Measurement of Electrical Quantities, 15th International Workshop on ADC Modelling and Testing, and 3rd Symposium IMEKO TC19 : Environmental Measurements. S. 585-590. [Mer information]
Andersen, O., Björsell, N. & Keskitalo, N. (2009). A Test-Bed Designed to Utilize Zhu’s General Sampling Theorem to Characterize Power Amplifiers. Instrumentation and measurement technology conference 2009 I2MTC '09 IEEE. Singapore. S. 201-204. 10.1109/IMTC.2009.5168443 [Mer information]
Nader, C., Altahir, H., Andersen, O., Björsell, N., Condo, E., Keskitalo, N. & De La Rosa, H. (2009). Automated multidimensional characterization of power amplifier for design and production. 2009 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. Singapore: I&M Society. S. 144-148. 10.1109/IMTC.2009.5168432 [Mer information]
Björsell, N., Daponte, P., De Vito, L. & Rapuano, S. (2009). Automatic signal recognition for a flexible spectrum management. XIX IMEKO World Congress. S. 568-573. [Mer information]
Fraz, H., Björsell, N., Kenney, J. & Sperlich, R. (2009). Prediction of Harmonic Distortion in ADCs using dynamic Integral Non-Linearity model. Behavioral Modeling and Simulation Workshop, 2009. BMAS 2009. IEEE. S. 102-107. 10.1109/BMAS.2009.5338881 [Mer information]
Landin, P., Nader, C., Björsell, N., Isaksson, M., Wisell, D., Händel, P., Andersen, O. & Keskitalo, N. (2009). Wideband Characterization of Power Amplifiers Using Undersampling. 2009 IEEE MTT-S International Microwave Symposium. Boston: IEEE MTT. S. 1365-1368. Länk [Mer information]
Nader, C., Landin, P., Björsell, N., Isaksson, M., Wisell, D., Händel, P., Andersen, O. & Keskitalo, N. (2009). Wideband Power Amplifiers Characterization by Undersampling : Zhu-Frank Sampling Theorem. . [Mer information]
Medawar, S., Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2008). ADC characterization by dynamic integral nonlinearity. Proceedings of the 13th Workshop on ADC Modelling and Testing. S. 1037-1042. Länk [Mer information]
Luque, C. & Björsell, N. (2008). Improved dynamic range for multi-tone signal using model-based pre-distortion. Proceedings of the 13th Workshop on ADC Modelling and Testing. S. 1003-1007. Länk [Mer information]
Luque, C. & Björsell, N. (2008). Model-Based Pre-Distortion for Signal Generators. GigaHertz Symposium 2008 : abstract book. Göteborg: Chalmers. S. 88-88. Länk [Mer information]
Siddiq, M. & Björsell, N. (2008). Synthetic Instruments : an overview. Nordic Test Forum 2008. [Mer information]
Medawar, S., Björsell, N., Händel, P. & Jansson, M. (2007). Dynamic characterization of analog-digital-converters. Mosharaka International Conference on Wireless Communications and Mobile Computing. [Mer information]
Björsell, N., Isaksson, M., Händel, P. & Rönnow, D. (2007). Kautz-Volterra modelling of an analogue-to-digital converter using a stepped three-tone excitation. 12th IMEKO TC-4 International Workshop on ADC MODELLING AND TESTING, Iasi, Romania, September 2007. S. 107-112. Länk [Mer information]
Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2007). Model based dynamic characterization of analog-digital converters at radio frequency. ISSPA 2007 9th International symposium on signal processing and its applications. Vols 1-3. S. 1403-1408. 10.1109/ISSPA.2007.4555623 [Mer information]
Händel, P., Björsell, N., Jansson, M. & Medawar, S. (2007). Modeling the dynamics of analog-digital-converters at radio frequency. RF Measurement Technology Conference, Gävle 11-12 September 2007. [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2007). Post-Correction of Under-Sampled Analog to Digital Converters. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. doi:10.1109/IMTC.2007.379429 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2006). Dynamic behavior models of analog to digital converters aimed for post-correction in wideband applications. IMEKO Workshop on ADC and DAC Modelling and Testing, September 17-22, 2006, Rio de Janeiro. S. 5-. Länk [Mer information]
Björsell, N., Rönnow, D. & Händel, P. (2006). Measuring Volterra kernels of analog to digital converters using a stepped three-tone scan. Proceedings of the IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2006. IMTC 2006. S. 1047-1050. 10.1109/IMTC.2006.328342 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2005). A Statistical Evaluation of ADC Histogram Tests with Arbitrary Stimuli Signal. ADDA 2005. S. 259-264. 10.1049/cp:20050168 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2005). Analog-to-Digital Converters for High-Speed Applications. GigaHz 2005. S. 151-154. [Mer information]
Björsell, N., Andersen, O. & Händel, P. (2005). High Dynamic Range Test-Bed for Characterization of Analog-To-Digital Converters Up To 500 MSPS. 10th Workshop on ADC modelling and testing. S. 601-604. Länk [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2005). On Gaussian and Sine Wave Histogram Tests for Wideband Applications. IMTC 2005, Ottawa. S. 677-682. 10.1109/IMTC.2005.1604203 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2004). Benefits with Truncated Gaussian Noise in ADC Histogram Tests. IMEKO 04. S. 787-792. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)