Forskarpresentation

Niclas Björsell maj2019

Niklas Björsell undervisar bl a om robotik.

Forskarpresentation

Niclas Björsell maj2019

Universitetslektor i Elektronik, Docent i telekommunikation

Elektroteknik
Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
Akademin för teknik och miljö

Niclas Björsell har en Fil.kand. i elektronik (1994) och en Fil.lic. i reglerteknik (1998) från Uppsala Universitet samt Tekn.dr. i telekommunikation (2007) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). År 2012 utnämndes han till docent i telekommunikation vid KTH.

I mer än 30 år har han innehaft positioner i akademin såväl som inom industrin. Han har över 20 års erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt, både nationellt och internationellt och främst i samarbeten mellan näringslivet och akademin. För närvarande är han lektor vid Högskolan i Gävle och ämnesansvarig för elektronikämnet samt utbildningsledare för utbildningsprogrammet Automationsingenjör Co-op. Han har publicerat mer än 70 artiklar i internationella peer-review-tidskrifter och konferenser och hans forskningsintressen omfattar radiomätteknik, analog-till-digital-omvandling, icke-linjära system, trådlös kommunikation och automation.

Dr Björsell är biträdande redaktör för IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, anlitad som granskare för flera tidskrifter och konferenser och aktiv medlem av Waveform Generation, Measurement and Analysis Committee (IEEE, Instrumentation and Measurement).

AKTUELL FORSKNING

Robot och trådlös kommunikation

Just nu är Niclas Björsell engagerad i två forskningsprojekt, ett inom robotik och ett inom trådlös kommunikation för automationssystem.

LÄS MER OM

Automationssystemen ökar

Användandet av trådlös kommunikation i automationssystem förväntas öka, men utmaningen är att skapa ett system som är tillförlitligt och har korta svarstider. De krav som ställs är en maximal fördröjning på 100 µs och en felsanolikhet som är lägre än 10-7. Syftet med projektet är använda Ultra Reliabel Communication för automation och säkerhetssystem.

AXO-SUIT är ett EU projekt (AAL Call 6: AXO-SUIT project) vars syfte är att ta fram ett Exo-skelett för att assistera äldre personer med nedsatt rörelseförmåga. Styrningen av Exo-skelettet skall förstärka den rörelse som personen avser att utföra. En del i projektet är att ta fram matematiska modeller som beskriver axelns rörelser samt att detektera vilken rörelse som användaren avser att utföra.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-05-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)