Forskarpresentation

Niclas Björsell 29maj

Forskarpresentation

Niclas Björsell 29maj

Proifdfjakljsdf jjjak
Ämne/forskargrupp
Avdelning, akademi

E-post: fornamn.efternamn@hig.se
Telefon: 026-64 55 55

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

AKTUELL FORSKNING

En rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

LÄS MER OM

  • Publikationer

Rubrik

Brödtext

Doktorsavhandling

Björsell, N. (2007). Modeling analog to digital converters at radio frequency. Diss. (sammanfattning), 2007. Stockholm: Signalbehandling, Kungliga Tekniska högskolan. 46 s. (Trita-EE 2007:062) [Mer information]

Kapitel i böcker

Björsell, N. (2015). AD and DA conversion. Modern Measurements : Fundamentals and Applications. Hoboken: John Wiley & Sons. S. 125-148. 10.1002/9781119021315.ch4 [Mer information]
Hamid, M., Björsell, N. & Mohammed, A. (2013). Iterative Optimization of Energy Detector Sensing Time and Periodic Sensing Interval in Cognitive Radio Networks. Self-Organization and Green Applications in Cognitive Radio Networks. IGI Global. S. 53-69. 10.4018/978-1-4666-2812-0.ch003 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)