Rapporter

Bengtsson, L. & Berggren, C. (2002). Horizontally integrated or vertically divided? : a comparison of outsourcing strategies at Ericsson and Nokia. Gävle: University of Gävle. 22 s. (Working paper 20) [Mer information]
Bengtsson, L., Bundy, M. & Ljungström, N. (2000). Den medvetna verkstaden : processorienterad produktion och produktnära informationssystem. Gävle: Högskolan i Gävle. 136 s. (FOU-rapport 7) [Mer information]
Berggren, C. & Bengtsson, L. (2000). Kunskapsfabriken. Gävle: University of Gävle. 51 s. (Working paper 11) [Mer information]
Bengtsson, L. & Martin, L. (1994). Kvalitet och arbetsutveckling- hur går det ihop? : En förstudie. Gävle: Högskolan i Gävle/Sandviken. 100 s. (Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken 21) [Mer information]
Bengtsson, L. & Ljungström, M. (1993). Framtida produktionskoncept : Verkstadsorienterad produktion och decentraliserat datorstöd. Gävle: Högskolan i Gävle/Sandviken. 106 s. (Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken 18) [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Lars Bengtsson Sidan uppdaterades: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)