Forskarpresentation

Karl Hillman ny

Forskarpresentation

Karl Hillman ny

Universitetslektor

Forskarämne: Miljöteknik
Forskargrupp: Miljövetenskap

E-post: karl.hillman@hig.se
Telefon: 026-64 84 14
Mobil: 070-191 45 59
Organisation: Akademin för teknik och miljö

Som lektor i miljöteknik arbetar jag främst med undervisning på utbildningsprogrammen i Miljöteknik, Byggnadsingenjör och Energisystemingenjör på Högskolan i Gävle.

Jag är doktor i energi och miljö med inriktning mot miljösystemanalys från Chalmers. Min avhandling handlar om utveckling av livscykelanalys (LCA) för att anpassa metodologin till användning som underlag för strategiska val av teknik. Arbetet utfördes i form av fallstudier inom förnybara drivmedel. Efter avlagd doktorsexamen gjorde jag post-doc på IMIT (Institute for management of Innovation and Technology) med en studie kring styrning av innovationssystemet för biodrivmedel i Sverige

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Aktuella forskningsprojekt

Min forskning handlar till stor del om livscykelanalys (LCA) och socio-teknisk utveckling för tillämpningar inom bland annat energi, transporter och materialåtervinning. En del av forskningen bedrivs genom handledning av doktorander och examensarbetare. 

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Rapporter

Jonasson, K. & Sandén, B. (2004). Time and Scale Aspects in Life Cycle Assessment of Emerging Technologies : Case Study on Alternative Transport Fuels. Göteborg: Chalmers University of Technology. 52 s. (Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 2004:6) [Mer information]
Sandén, B. & Jonasson, K. (2005). Variety Creation, Growth and Selection Dynamics in the Early Phases of a Technological Transition : The Development of Alternative Transport Fuels in Sweden 1974-2004. Göteborg: Chalmers University of Technology. 76 s. (Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2005:13) [Mer information]
Börjeson, F., Eriksson, A., Erlandsson, J., Hillman, K., Molander, S. & Rex, E. (2007). Ger koppling av kunskapsinlärning och färdighetsövning ökad djupinlärning? : "Utveckling av kursmoment i ”Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V2”. Göteborg: Chalmers University of Technology. 65 s. (ESA rapport 2007:12) Länk [Mer information]
Hillman, K. (2011). Governance of Innovation for Sustainable Transport : Biofuels in Sweden 1990-2010. 50 s. (SEI Project Reports) Länk [Mer information]
Hillman, K. (2013). Materialåtervinning och klimatnytta : Hur räknar återvinningsaktörer i Sverige?. Gävle: Högskolan i Gävle. 18 s. (Working paper 53) Länk [Mer information]
Hillman, K., Damgaard, A., Eriksson, O., Jonsson, D. & Fluck, L. (2015). Climate Benefits of Material Recycling : Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden. Copenhagen, Denmark: Nordic Council of Ministers. 84 s. (TemaNord 2015:547) 10.6027/TN2015-547 [Mer information]
Nordlund, A., Granström, R., Hillman, K. & Zampoukos, K. (2017). Användarnas beteende och syn på laddbara bilar : Rapport från projektet SELF-i. Umeå: Transportforskningsenheten. 67 s. (TRUM-rapport 2017:1) Länk [Mer information]
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)