Forskarpresentation

Karl Hillman ny

Forskarpresentation

Karl Hillman ny

Universitetslektor

Forskarämne: Miljöteknik
Forskargrupp: Miljövetenskap

E-post: karl.hillman@hig.se
Telefon: 026-64 84 14
Mobil: 070-191 45 59
Organisation: Akademin för teknik och miljö

Som lektor i miljöteknik arbetar jag främst med undervisning på utbildningsprogrammen i Miljöteknik, Byggnadsingenjör och Energisystemingenjör på Högskolan i Gävle.

Jag är doktor i energi och miljö med inriktning mot miljösystemanalys från Chalmers. Min avhandling handlar om utveckling av livscykelanalys (LCA) för att anpassa metodologin till användning som underlag för strategiska val av teknik. Arbetet utfördes i form av fallstudier inom förnybara drivmedel. Efter avlagd doktorsexamen gjorde jag post-doc på IMIT (Institute for management of Innovation and Technology) med en studie kring styrning av innovationssystemet för biodrivmedel i Sverige

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Aktuella forskningsprojekt

Min forskning handlar till stor del om livscykelanalys (LCA) och socio-teknisk utveckling för tillämpningar inom bland annat energi, transporter och materialåtervinning. En del av forskningen bedrivs genom handledning av doktorander och examensarbetare. 

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hadin, Å., Hillman, K. & Eriksson, O. (2017). Prospects for Increased Energy Recovery from Horse Manure : A Case Study of Management Practices, Environmental Impact and Costs. Energies, 10 (12). 10.3390/en10121935 [Mer information]
Hadin, Å., Eriksson, O. & Hillman, K. (2016). A review of potential critical factors in horse keeping for anaerobic digestion of horse manure. Renewable & sustainable energy reviews, 65, 432-442. 10.1016/j.rser.2016.06.058 [Mer information]
Eriksson, O., Jonsson, D. & Hillman, K. (2016). Life cycle assessment of Swedish single malt whisky. Journal of Cleaner Production, 112 (1), 229-237. 10.1016/j.jclepro.2015.07.050 [Mer information]
Andersen, N., Eriksson, O., Hillman, K. & Wallhagen, M. (2016). Wind turbines’ end-of-life : Quantification and characterisation of future waste materials on a national level. Energies, 9 (12). 10.3390/en9120999 [Mer information]
Nilsson, M., Hillman, K. & Magnusson, T. (2012). How do we govern sustainable innovations? Mapping patterns of governance for biofuels and hybrid-electric vehicle technologies. Environmental Innovation and Societal Transitions, 3, 50-66. 10.1016/j.eist.2012.04.002 [Mer information]
Sandén, B. & Hillman, K. (2011). A framework for analysis of multi-mode interaction among technologies with examples from the history of alternative transport fuels in Sweden. Research Policy, 40 (3), 403-414. 10.1016/j.respol.2010.12.005 [Mer information]
Hillman, K., Nilsson, M., Rickne, A. & Magnusson, T. (2011). Fostering sustainable technologies : A framework for analysing the governance of innovation systems. Science and Public Policy, 38 (5), 403-415. 10.3152/030234211X12960315267499 [Mer information]
Hillman, K., Suurs, R., Hekkert, M. & Sandén, B. (2008). Cumulative causation in biofuels development : a critical comparison of the Netherlands and Sweden. Technology Analysis & Strategic Management, 20 (5), 593-612. 10.1080/09537320802292826 [Mer information]
Hillman, K. & Sandén, B. (2008). Exploring technology paths : The development of alternative transport fuels in Sweden 2007–2020. Technological forecasting & social change, 75 (8), 1279-1302. 10.1016/j.techfore.2008.01.003 [Mer information]
Hillman, K. & Sandén, B. (2008). Time and scale in Life Cycle Assessment : the case of fuel choice in the transport sector. International Journal of Alternative Propulsion, 2 (1), 1-12. 10.1504/IJAP.2008.019689 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Soam, S. & Hillman, K. (2019). Factors influencing the environmental sustainability and growth of hydrotreated vegetable oil (HVO) in Sweden. Bioresource Technology Reports, 7. 10.1016/j.biteb.2019.100244 [Mer information]
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)