Forskarpresentation

Karl Hillman ny

Forskarpresentation

Karl Hillman ny

Universitetslektor

Forskarämne: Miljöteknik
Forskargrupp: Miljövetenskap

E-post: karl.hillman@hig.se
Telefon: 026-64 84 14
Mobil: 070-191 45 59
Organisation: Akademin för teknik och miljö

Som lektor i miljöteknik arbetar jag främst med undervisning på utbildningsprogrammen i Miljöteknik, Byggnadsingenjör och Energisystemingenjör på Högskolan i Gävle.

Jag är doktor i energi och miljö med inriktning mot miljösystemanalys från Chalmers. Min avhandling handlar om utveckling av livscykelanalys (LCA) för att anpassa metodologin till användning som underlag för strategiska val av teknik. Arbetet utfördes i form av fallstudier inom förnybara drivmedel. Efter avlagd doktorsexamen gjorde jag post-doc på IMIT (Institute for management of Innovation and Technology) med en studie kring styrning av innovationssystemet för biodrivmedel i Sverige

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Aktuella forskningsprojekt

Min forskning handlar till stor del om livscykelanalys (LCA) och socio-teknisk utveckling för tillämpningar inom bland annat energi, transporter och materialåtervinning. En del av forskningen bedrivs genom handledning av doktorander och examensarbetare. 

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)