Samverkan

I vår samverkansgrupp har ingått gymnasielärare från Gävleborgs län. Vi har haft ett samarbete med regionens matematikutvecklare. En av våra doktorander har samlat in sina data för lic- respektive doktorsavhandling från regionens skolor. Vi samarbetar med lic-forskarskolan i Linköpings universitet. Vi har också haft ett forskningssamarbete och lärarutbyte med lärare i matematik inom lärarutbildningar vid North West University i Sydafrika. Vidare har vår grupp varit involverad i ett Sida projekt med matematiklärare från Universitetet i Botswana.Vårt samarbete har lett till gemensam forskning och gemensamma publikationer. 

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)