Forskarpresentation

Gunilla Mårtensson NY feb 2019

Forskarpresentation

Gunilla Mårtensson NY feb 2019

Sjuksköterskeexamen, medicine doktorsexamen, docent i vårdvetenskap
Befattning: Akademichef, Akademin för teknik och miljö

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

AKTUELL FORSKNING

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

  • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård
  • Vårdpersonals inställning till och förutsättningar för att arbeta med personer med psykisk ohälsa
  • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll

Att leva med långvarig ohälsa

  • Behandling av övervikt och fetma i primärvården
Lärande inom vård och omsorg
  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv
  • Vägen in i ett yrke - lärandets drivkraft
g av övervikt och fetma i primärvården

Lärande inom vård och omsorg

  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledn

LÄS MER OM

Patient- och sjuksköterskeperspektiv i cancervården

Avhandling:
The Insider and Outsider Perspective: Clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients´ emotional distress, coping resources and quality of life http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:212673

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

Att leva med långvarig ohälsa

Lärande inom vård och omsorg

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)