Forskarpresentation

Camilla Niss ny3

Forskarpresentation

Camilla Niss ny3

Universitetslektor i Industriell organisation

Industriell ekonomi, CLIP
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
Akademin för teknik och byggd miljö

E-post: camilla.niss@hig.se
Telefon: 026-64 88 01

Jag är universitetslektor i industriell organisation och har en teknologie doktorsexamen i industriell arbetsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

En rubrik

Min forskning bedrivs inom ramen för Högskolans forskningscentrum CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) och har fokuserats på flera olika områden inom industriell organisation, såsom:

* Kunskapsledning och kunskapsintegration

* Projektorganisering

* Innovation och innovativa leverantörer

* Digitalisering och verksamhetsutveckling

Under 2018 fokuserar jag framförallt på ett projekt kring innovativa leverantörer och digitalisering.

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-04-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)