Forskarpresentation

Camilla Niss ny

Forskarpresentation

Camilla Niss ny

Universitetslektor i industriell organsiation

Forskarämne: Industriell ekonomi
Forskargrupp: CLIP

E-post: camilla.niss@hig.se
Telefon: 026-64 88 01
Mobil:
Organisation: Akademin för teknik och miljö

Jag är universitetslektor i industriell organisation och har en teknologie doktorsexamen i industriell arbetsvetenskap.

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Min forskning bedrivs inom ramen för Högskolans forskningscentrum CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) och har fokuserats på flera olika områden inom industriell organisation, såsom:

* Kunskapsledning och kunskapsintegration

* Projektorganisering

* Innovation och innovativa leverantörer

* Digitalisering och verksamhetsutveckling

Under 2019 fokuserar jag framförallt på ett projekt kring innovativa leverantörer och digitalisering.

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Doktorsavhandling

Niss, C. (2009). Project Becoming and Knowing Trajectories : An Epistemological Perspective on Human and Non-human Project Making. Diss. , 2009. Stockholm: KTH. 235 s. (Trita-IEO 2009:4) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Bredin, K., Enberg, C., Niss, C. & Söderlund, J. (2017). Knowledge Integration at Work : Individual Project Competence in Agile Projects. Managing Knowledge Integration Across Boundaries. New York: Oxford University Press. S. 206-226. [Mer information]
Bredin, K., Niss, C. & Söderlund, J. (2015). Specialist med bredd eller flerbent generalist : Vad utmärker en kunskapsintegrerande projektmedlem?. Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi : Slutrapport från ett forskningsprogram. Stockholm: Makadam Förlag. S. 72-83. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-04-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)