Forskarpresentation

Camilla Niss ny

Forskarpresentation

Camilla Niss ny

Universitetslektor i industriell organsiation

Forskarämne: Industriell ekonomi
Forskargrupp: CLIP

E-post: camilla.niss@hig.se
Telefon: 026-64 88 01
Mobil:
Organisation: Akademin för teknik och miljö

Jag är universitetslektor i industriell organisation och har en teknologie doktorsexamen i industriell arbetsvetenskap.

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Min forskning bedrivs inom ramen för Högskolans forskningscentrum CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) och har fokuserats på flera olika områden inom industriell organisation, såsom:

* Kunskapsledning och kunskapsintegration

* Projektorganisering

* Innovation och innovativa leverantörer

* Digitalisering och verksamhetsutveckling

Under 2019 fokuserar jag framförallt på ett projekt kring innovativa leverantörer och digitalisering.

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Senaste publikationerBredin, K., Enberg, C., Niss, C. & Söderlund, J. (2017). Knowledge Integration at Work : Individual Project Competence in Agile Projects. Managing Knowledge Integration Across Boundaries. New York: Oxford University Press. S. 206-226. [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R., Niss, C. & Alieva, J. (2018). Digitalisation of production: The significance of CI capability and teamwork. . [Mer information]
Lozano, R., Pettersen, S., Jonsall, A. & Niss, C. (2018). Moving to a quadruple/quintuple helix in Sustainable Public Procurement. . Länk [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R., Niss, C. & Alieva, J. (2018). People still matters: Digital transformation of production requires CI capabilitiesand teamwork. . [Mer information]
von Haartman, R., Bengtsson, L. & Niss, C. (2016). Digital or lean? Lean practices and adoption of digital technologies in assembly- and process-based industries. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-04-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)