Forskarpresentation

Camilla Niss ny

Forskarpresentation

Camilla Niss ny

Universitetslektor i industriell organsiation

Forskarämne: Industriell ekonomi
Forskargrupp: CLIP

E-post: camilla.niss@hig.se
Telefon: 026-64 88 01
Mobil:
Organisation: Akademin för teknik och miljö

Jag är universitetslektor i industriell organisation och har en teknologie doktorsexamen i industriell arbetsvetenskap.

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Min forskning bedrivs inom ramen för Högskolans forskningscentrum CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) och har fokuserats på flera olika områden inom industriell organisation, såsom:

* Kunskapsledning och kunskapsintegration

* Projektorganisering

* Innovation och innovativa leverantörer

* Digitalisering och verksamhetsutveckling

Under 2019 fokuserar jag framförallt på ett projekt kring innovativa leverantörer och digitalisering.

LÄS MER OM

Industriell organisation

Min forskning inriktas på flera olika områden inom industriell organisation:

* Kunskapsledning och kunskapsintegration

* Projektorganisering

* Innovation och innovativa leverantörer

* Digitalisering och verksamhetsutveckling

Min doktorsavhandling (2009) baserades på en studie av ett utvecklings- och industrialiseringsprojekt inom telecomindustrin och resulterade i ett teoretiskt perspektiv på 'kunskapande genom projektorganisering'.

Samverkan

Min forskning bedrivs oftast i nära samarbete med industriella företag. Företag som är intresserade av att samverka är givetvis mycket välkomna att höra av sig för en förutsättningslös diskussion.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-04-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)