Forskarpresentation

Bengt Eriksson ny

Forskarpresentation

Bengt Eriksson ny

Universitetslektor, examen

Forskarämne: Materialteknik eller materialfysik, Akademin för teknik och miljö
Forskargrupp:

E-post: b.eriksson@hig.se
Telefon: 026-64 81 81
Mobil: 070-695 60 12

Förnamn Efternamn tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

AKTUELL FORSKNING

En rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Stojanovic, B., Akander, J. & Eriksson, B. (2008). Natural and semi-natural field exposure testing and analysis, on optical degradation of a building integrated unglazed solar collector surface. Materials and Structures, 41 (6), 1057-1071. 10.1617/s11527-007-9306-1 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)