Interventionsstudier för att förbättra inomhusmiljön i klassrum

Effekter av luftburna allergener och partiklar på kognitiva prestationer hos skolbarn

Studie av hur rening av luften i klassrum avseende luftburna allergener och partiklar påverkar skolbarns hälsoupplevelse och kognitiva färdigheter såsom minne, uppmärksamhet, logiskt tänkande och läsförståelse.

Forskare: Dr. Magnus Mattsson, Prof. Staffan Hygge

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)