Plattform Energi- och inneklimatteknik del II

   
Projektledare: Professor Bahram Moshfegh.
Programdirektör: Erik Danver.
Projektet stöds av: KK-stiftelsen

KK-stiftelsen logga

  
Forskningsplattformen energi- och inneklimatteknik arbetar med den angelägna forskningsuppgiften att prediktera och tillhandahålla solid grundläggande kunskap om analyser, numeriska beräkningar och mättekniker i avsikt att effektivisera energianvändningen i system för ventilation, uppvärmning och kylning. Forskningen innefattar både bebodda och obebodda ventilerade lokaler, där kraven på kylning, uppvärmning och klimatisering är betydande. Minimering av energikonsumtionen i lokaler, tillhandahållande av bra inomhusluft och god komfort, säkert avlägsnande av föroreningar och effektiv luftdistribution är andra mål för forskargruppen. Den vetenskapliga ansatsen omfattar både systemnivån och detaljerade undersökningar av luftens strömning och värmeöverföring i lokaler och inneslutningar. För bebodda inneslutningar täcker forskningen hela ledet från teknik till människa för att beakta människans behov.  

Baserat på de värdefulla resultat och erfarenheter som uppnåtts i den första fasen av KKS plattformssatsning, det vill säga från 1999 till idag, utvidgar vi verksamheten med ytterligare två nya områden. De nya forskningsfälten är: inomhusklimat i bostäder och kontorslokaler, inomhusklimat i stora lokaler såsom industrilokaler och köpcentra, samt elektronikkylning. Den nya formuleringen av forskningsagenda uppfyller det aktuella behovet från industrin och lägger till nya aspekter såsom systemintegrering och orienterad forskning. Med tiden kommer även forskning inom effektiv energianvändning att aktualiseras. Detta är en anpassning till behoven inom industrin och de kommunala energisystemen.  

Plattformen drivs gemensamt inom avdelningarna för Energi- och Maskinteknik och för Inomhusmiljö, båda vid Institutionen för Teknik och Byggd Miljö.  

Medlen för KKS plattformen del II kommer att användas under perioden 2003-2004 för finansiering av följande projekt:

  • Helfältsmetoder för mätning av temperatur och koncentration i rum och validering av CFD koder för inomhusklimat
  • Numerisk beräkning av industriella ventilationssystem
  • Gör inomhusklimatet synligt
  • Analys av industriella energisystemet på AstraZeneca AB i Södertälje
  • Kylning av elektronik i inneslutningar, basstationer och datacentraler
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2013-11-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)