Ett nytt energieffektivt ventilationskoncept

   
Projektledare:  Professor Bahram Moshfegh
Informationsansvarig:  Dr Taghi Karimipanah
Projektet stöds av: Högskolan i Gävle, Air Innovation AB, Ny Kraft Sverige AB, samt KK-Stiftelsen

KK-stiftelsen logga

  


Sammanfattning


Hållbar utveckling inom bebyggelsen kräver tekniska lösningar som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Termisk komfort och luftkvalité samt energianvändning refereras till som viktiga parametrar för hållbar utveckling i den byggda miljön och för byggsektorn. Syftet med projektet är att undersöka prestanda hos en ny ventilationsstrategi för byggd miljö. Det nya systemet, med beteckning Impinging-jet (IJ), bygger på att en friströmmande luftstråle tillförs längs en vägg, vinkelrätt mot golvet, och efter nerslag sprider luften i lokalen. Studien kommer att använda numeriska beräkningar och experimentella undersökningar för att studera luftströmning och temperaturfördelning i lokalen och speciellt i vistelsezonen. För att utvärdera systemets ventilationseffektivitet kommer effektiviteten att föra bort värme, och att föra bort föroreningar att användas tillsammans med förväntat antal missnöjda med termisk komfort (PPD), respektive luftkvalité (PD). Tillsammans utgör dessa fyra index ett så kallat Air-distribution-index (ADI), som är ett effektivitetsmått för lokaler där mänsklig närvaro är dimensionerande. Den termiska komforten och luftkvalitéten samt energiprestanda kommer att jämföras med konventionella omblandande och deplacerande ventilationssystem.
   
Rökvisualisering
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2013-11-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)