Matematik

Ämnesgruppen matematik är en del av avdelningen för Elektronik, matematik och naturvetenskap.

Vad är matematik?

Matematik som vetenskap har utvecklats från försök att hitta enkla generella lagar som beskriver och förklarar olika fenomen vi ser omkring oss såsom planeternas rörelse, beteende och utveckling av biologiska system, trafikflöde, ekonomiska system osv.

Många av de försöken har varit framgångsrika, fast det finns fortfarande gott om olösta problem. De idéer och metoder som har utvecklats är djupa och ofta spännande och dess vidareutveckling och användning kräver ofta stor fantasi och djup deduktiv resonemang. Att studera matematik innebär i första hand att bli bekant med grundläggande matematiska begrepp och idéer samt lära sig använda de verktyg som behövs för att tillämpa matematiska begrepp inom andra vetenskaper.

Utbildning

Matematik är ett centralt ämne i flera utbildningsprogram som ingenjörsutbildning lärarutbildning. Vi erbjuder också fristående kurser i matematik. Högskolan i Gävle har rätt att utfärda kandidat- och magisterexamen i matematik.

Forskning

Inom matematiken bedrivs forskning inom både ren och tillämpad matematik, statistik och matematikdidaktik.

Personallista Matematik

Yukiko Asami Johansson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648787
 Mobil: +46724651446
 E-post: Yukiko.AsamiJohansson@hig.se
 Rum: 99:622

Iiris Attorps, Professor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648786
 Mobil: +46724651351
 E-post: Iiris.Attorps@hig.se
 Rum: 99:621

Olof Bergvall, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektronik, matematik, naturvetenskap
 Telefon: +4626648273
 Mobil: +46702334304
 E-post: olof.bergvall@hig.se
 Rum: 99:634

Johan Björklund, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648778
 Mobil: +46724651364
 E-post: johan.bjorklund@hig.se
 Rum: 99:638

Mikael Cronhjort, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektronik, matematik, naturvetenskap
 Telefon: +4626648402
 Mobil: +46702324901
 E-post: mikael.cronhjort@hig.se
 Rum: 99:626

Marie Ehlin, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648961
 Mobil: +46724651392
 E-post: Marie.Ehlin@hig.se
 Rum: 99:623

Sören Hector, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648784
 Mobil: +46724651283
 E-post: Soren.Hector@hig.se
 Rum: 99:629

Anders Johansson, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648458
 Mobil: +46724651201
 E-post: Anders.R.Johansson@hig.se
 Rum: 99:630

Rolf Källström, Professor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648275
 Mobil: +46724651275
 E-post: Rolf.Kallstrom@hig.se
 Rum: 99:625

Lionel Lang, Universitetslektor
 Avd: Avd. för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626645050
 Mobil: +46702744238
 E-post: lionel.lang@hig.se
 Rum: 99:635

Helena Lindström, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648964
 Mobil: +46724651232
 E-post: Helena.Lindstrom@hig.se
 Rum: 99:628

Irina Pettersson, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648965
 Mobil: +46724651355
 E-post: Irina.Pettersson@hig.se
 Rum: 99:634

Mirko Radic, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648783
 Mobil: +46724651401
 E-post: Mirko.Radic@hig.se
 Rum: 99:624

Yury Shestopalov, Professor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648918
 Mobil: +46724651218
 E-post: Yury.Shestopalov@hig.se
 Rum: 99:633

Olov Viirman, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648592
 Mobil: +46724651409
 E-post: Olov.Viirman@hig.se
 Rum: 99:620

Xiaoqin Wang, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648779
 Mobil: +46724651443
 E-post: Xiaoqin.Wang@hig.se
 Rum: 99:635
Kontakt

Ämnesansvarig
Johan Björklund, universitetslektor
026-64 87 78
johan.bjorklund@hig.se
Tjl: Irina Pettersson

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-09-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)