Elektroteknik

Detta är den teknikvetenskap som handlar om studier och tillämpning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism. Inom ämnet elektroteknik vid Högskolan i Gävle bedrivs såväl undervisning som forskning och det sker ofta i samverkan med näringslivet.

Utbildning

Utbildning sker på grundläggande, avancerad och doktorandnivå. På grundnivå ges två ingenjörsprogram, ett inom elektroteknik och ett inom automation Båda utbildningarna kan läsas enligt co-op. På avancerad nivå ges en ettårig magisterutbildning helt på distans (on-line) samt två masterutbildningar (2-åriga) på campus. Inriktningarna är telekommunikation och automation. Kursutbudet är huvudsakligen kurser inom dessa program.

Forskning

Inom elektroteknik bedrivs forskning inom elektrisk mätteknik, radiokommunikation, sensorteknik och sensornära signalbehandling, reglerteknik och robotik.

Samverkan

Samverkan med omgivande samhälle sker på många olika sätt inom alla delar av vår verksamhet. Det sker inom ramen för Tekniksamverkan.Personallista Elektronik

Rabé Andersson, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648944
 Mobil: +46724651420
 E-post: Rabe.Andersson@hig.se
 Rum: 99:423

Ali Bemani, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648649
 Mobil: +46724651289
 E-post: Ali.Bemani@hig.se
 Rum: 99:411c

Niclas Björsell, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648795
 Mobil: +46768555788
 E-post: Niclas.Bjorsell@hig.se
 Rum: 99:312

Jose Chilo, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648449
 Mobil: +46739823453
 E-post: Jose.Chilo@hig.se
 Rum: 99:314

Vipin Choudhary, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648920
 Mobil: +46724651441
 E-post: Vipin.Choudhary@hig.se
 Rum: 99:426

Raymond Edgren, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648879
 Mobil: +46724651421
 E-post: Raymond.Edgren@hig.se
 Rum: 99:423

Jan Grenholm, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648929
 Mobil: +46706489880
 E-post: Jan.Grenholm@hig.se
 Rum: 99.315

Patrik Harrysson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648704
 Mobil: +46724651411
 E-post: Patrik.Harrysson@hig.se
 Rum: 99:421

Fatemeh, Karami Horestani, Gästforskare
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648460
 Mobil: +46701479843
 E-post: fatemeh.horestani@hig.se
 Rum: 99:512

Håkan Hugosson, Lektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648278
 Mobil: +46724651234
 E-post: Hakan.Hugosson@hig.se
 Rum: 99:422

Magnus Isaksson, vicerektor, bitr akademichef, Avdelningschef, prof
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648249
 Mobil: +46703608249
 E-post: magnus.isaksson@hig.se
 Rum: 99:318

Sofi Jonsevall, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektronik, matematik, naturvetenskap
 Telefon: +4626648447
 Mobil: +46702325431
 E-post: sofi.jonsevall@hig.se
 Rum: 99:425

Edvard Nordlander, Professor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648806
 Mobil: +46706421700
 E-post: Edvard.Nordlander@hig.se
 Rum: 99:313

Smruti Panigrahi, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626645078
 Mobil: +46724651427
 E-post: Smruti.Panigrahi@hig.se
 Rum: 99:412

Sajid Rafique
 Avd: Avd. för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648251
 Mobil: +46702740817
 E-post: sajid.rafique@hig.se
 Rum: 99:428

Salim Reza, Biträdande universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik,matematik och naturkunskap
 Telefon: +4626645007
 Mobil: +46702588347
 E-post: salim.reza@hig.se
 Rum: 99:411b

Niklas Rothpfeffer, Adjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648829
 Mobil: +46706648829
 E-post: Niklas.Rothpfeffer@hig.se
 Rum: 99:320

Daniel Rönnow, Professor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648593
 Mobil: +46734618283
 E-post: Daniel.Ronnow@hig.se
 Rum: 99:427

Per Ängskog, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648827
 Mobil: +46703646638
 E-post: Per.Angskog@hig.se
 Rum: 99:317
Kontakt

Ämnesansvarig
Niclas Björsell, universitetslektor
niclas.bjorsell@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)