Samverka med oss inom miljöteknik

All utbildning och forskning görs i samverkan. Ibland kan mer renodlade samverkansaktiviteter förekomma som t.ex. deltagande i referensgrupper, styrelser, möten etc. men syftet är hela tiden att dessa ska leda till utbildningsinsatser och/eller FoU-projekt.

Inom ramen för våra kurser ges ofta möjlighet genom

  • Gästföreläsningar
  • Studiebesök
  • Projektuppgifter där företag och organisationer verkar som beställare och studenterna som utförare

Dessutom vill vi gärna ha samarbeten när det gäller det avslutande enskilda arbetet i årskurs tre, s.k. examensarbete.

Inom forskningen kan samverkan se ut så här:

  • Forskningsprojekt, där ert behov av ny kunskap möter vår kompetens i form av ämneskunskaper och metoder. Tillsammans söker vi forskningsmedel som utvecklar våra verksamheter!
  • Industridoktorand, där ett företag helt eller delvis finansierar en doktorand med handledare. Doktoranden knyts till företaget genom anställning eller i en projektgrupp och arbetar huvudsakligen med forskning knuten till företaget.
  • Gästprofessor, där du som arbetar på ett företag och har unik kompetens knyts till högskolan för delaktighet i forskning och undervisning. Finansiering sker oftast genom företaget men kan också vara delad mellan företag och lärosäte.

Förutom externa aktörer som företag och andra forskningsaktörer har vi ambitionen att kontinuerligt stärka samarbetet internt inom akademin och högskolan. Exempel på sådana samarbeten finns, eller håller på att etableras, med följande grupper:

Ämnesgrupp

Kurser

Program

Doktorand

Projekt

Biologi

x


x


Byggnadsteknik

x
Energisystem

x


x


Industriell ekonomi

x
Miljöspykologi


x

x


Samhällsplanering

x
 

Kontakt

Ola Eriksson
ola.eriksson@hig.se
070-180 06 72

 

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)