Utbildningsledare

Utbildningsledare ansvarar för utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ett utbildningsområde. I ansvaret ingår bl.a. att planera, bereda, fördela och beställa kurser i program, att utveckla nya kurser och att ta fram informationsmaterial och informera om utbildningsprogram och övriga kurser.

Utbildningsledare

Program

Namn

E-post

Telefon

Hälsopedagogiska programmet, Folkhälsostrateg

Bodil Zacharoff

bzf@hig.se

026-
64 85 34

bitr.Arbetshälsovetenskap

Fredrik Hellström

fhm@hig.se

073-461 83 48

bitr.Biologi

Christina Hultgren

chn@hig.se

026-
64 87 51

Sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, idrottsvetenskapliga programmet

Marit Silén

marit.silen@hig.se

070-713 89 12

bitr. sjuksköterskeprogrammet

Anita Nyström

ananym@hig.se

026-
64 82 90

bitr. specialistsjuksköterskeutbildning

Annica Ernesäter

anaerr@hig.se

026-
64 84 04

bitr.sjuksköterskeprogrammet i Kina

Mikaela Willmer  Annakarin Olsson

miawir@hig.se
annoln@hig.se

026-64 81 77
073-583 44 72

bitr. idrottsvetenskap

 Lena Svennberg

lsb@hig.se

026-648417

Socionomprogrammet, Masterprogram i socialt arbete, Kandidatprogram i socialt

Marie Löhman

mln@hig.se

026-
64 82 63

bitr. kriminologi

Erik Häggström

erik.haggstrom@hig.se

026-648276

PA-programmet

Eva Boman

ebo@hig.se

026-
64 81 63

 

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)