Utbildningsråd för socionomprogrammet

För Socionomprogrammet finns ett samverkansforum som dels består av samordning av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och dels ett utbildningsråd som i samverkan diskuterar socionomutbildningens kvalitet och utveckling i relation till utbildningens mål och fältets behov.

Företrädare från yrkesliv/samhälle

I vårt samverkansforum ingår parter som representerar yrkesfältet för socionomer såsom kommuner, Region Gävleborg samt frivilliga och privata organisationer som bedriver socialt arbete.

Studeranderepresentanter

Minst tre studentrepresentanter ingår. En från varje årskurs i programmet.

Lärarrepresentanter

Minst tre lärarrepresentanter ingår i forumet.

För närmare information om vårt samverkansforum kontakta utbildningsledare Marie Löhman, tel 026-64 82 63, mln@hig.se


Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)