Psykologi

Mycket av den forskning som bedrivs ligger inom ramen för högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv. Exempel på detta är livskvalité och mental hälsa i relation till självbiografiskt minne, annan kognition, emotionell kommunikation, emotionsreglering och rädsla.

Forskningen spänner över många olika beroendemått: Verbala rapporter, perifer fysiologi (t.ex. EKG, SCR, & EMG), och beteenden (t.ex. ögonrörelser). En stor del av forskningen bedrivs i nationella och internationella samarbetsprojekt. Forskarna i gruppen har refererats i mer än tusen vetenskapliga publikationer.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)