Forskarpresentation

Elisabet Eriksson

Forskarpresentation

Elisabet Eriksson

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Elisabet Eriksson är främst aktiv inom profilområdet hälsofrämjande arbetsliv. Forskningen berör bland annat arbetsmiljön och välbefinnandet hos invandrad hälso- och sjukvårdspersonal men även närståendes livssituation inom området långvarig ohälsa.

AKTUELL FORSKNING

För närvarande medverkar Elisabet Eriksson i dessa forskningsprojekt:

  • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård.
  • Att leva med långvarig ohälsa: hanteringsförmåga, resurser och upplevd livskvalitet.

LÄS MER OM

Utbildning

Medicine doktorsexamen i internationell hälsa, Uppsala universitet, 2011

Master i internationell hälsa, Uppsala Universitet, 2003

Sjuksköterskeexamen, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 1996

Pedagogisk utbildning

Kurs i forskningshandledning, Högskolan i Gävle, 2014

Högskolepedagogik- Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 9 hp, Högskolan i Gävle, 2014

Grundläggande högskolepedagogik 5 hp, Uppsala Universitet, 2008

Anställning inom högskolan

Universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle, sedan 2012

Doktorand i internationell hälsa, Uppsala Universitet, 2007-2011

Anställning inom hälso- och sjukvården

Sjuksköterska, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, 2002-2007

Sjuksköterska, Rikshospitalet, Oslo, 1998-2000

Sjuksköterska, Aker Sjukhus, Oslo, 1996-1998

Meriter

Meriterad lärare vid Högskolan i Gävle, 2017

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)