Susanna Mixter

Doktorand Arbetshälsovetenskap

Centrum för belastningsskadeforskning (CBF)

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: susanna.mixter@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 073-280 74 04 

Susanna Mixter tillhör en forskargrupp som studerar hur alternerande och samtidiga fysiska och kognitiva arbetsuppgifter påverkar trötthet och återhämtning. Forskargruppen är ett samarbete mellan forskare inom Centrum för belastningsskadeforskning och miljöpsykologigruppen.

Aktuell forskning

Inom ramen för sin avhandling bedriver Susanna experimentella studier på effekterna av alternerande repetitiva fysiska och kognitiva arbetsuppgifter, och mer specifikt i vilken utsträckning svårighetsgraden av det kognitiva arbetet påverkar trötthet och återhämtning.

Projektet är finansierat av AFA försäkringar.


Senaste publikationerna

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-11-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)