Mikael Lönn

Universitetslektor i biologi

Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: mikael.lonn@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 89 70

Mikael är intresserad av biologisk mångfald, särskilt hur genetisk mångfald förhåller sig till miljö (lokal adaption, evolutionär potential) och till landskap (spridning, utbredning). Utomhuspedagogik och hållbar utveckling är också aktuella ämnen.

Aktuell forskning

Genetisk diversitet hos blåmusslor i Östersjön. Kiselalgssamhällen i Östersjön. Effekten av utomhusundervisning. Observation som didaktisk metod.  

Senaste publikationerna

Larsson, J., Lind, E., Corell, H., Grahn, M., Smolarz, K. & Lönn, M. (2016). Regional genetic differentiation in the blue mussel from the Baltic Sea area. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 10.1016/j.ecss.2016.06.016 [Mer information]
Larsson, J., Lönn, M., Lind, E., Świeżak, J., Smolarz, K. & Grahn, M. (2016). Sewage treatment plant associated genetic differentiation in the blue mussel from the Baltic Sea and Swedish west coast. PeerJ, 4. 10.7717/peerj.2628 [Mer information]
Prentice, H., Li, Y., Lönn, M., Tunlid, A. & Ghatnekar, L. (2015). A horizontally transferred nuclear gene is associated with microhabitat variationin a natural plant population. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, 282 (1821). 10.1098/rspb.2015.2453 [Mer information]
Dumanski, J., Rasi, C., Lönn, M., Davies, H., Ingelsson, M., Giedraitis, V., Lannfelt, L., Magnusson, P., Lindgren, C., Morris, A., Cesarini, D., Johannesson, M., Tiensuu Janson, E., Lind, L., Pedersen, N., Ingelsson, E. & Forsberg, L. (2015). Smoking is associated with mosaic loss of chromosome Y. Science, 347 (6217), 81-83. 10.1126/science.1262092 [Mer information]
Dumanski, J., Rasi, C., Lönn, M., Davies, H., Ingelsson, M., Giedraitis, V., Lannfelt, L., Magnusson, P., Lindgren, C., Morris, A., Cesarini, D., Johannesson, M., Janson, E., Lind, L., Pedersen, N., Ingelsson, E. & Forsberg, L. (2015). Smoking is associated with mosaic loss of chromosome Y. Cancer Research, 75. 10.1158/1538-7445.AM2015-4683 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)