Christina Hultgren

Universitetslektor i biologi

Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: christina.hultgren@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 87 51
Mobil: 076-809 03 40


Min forskning är inriktad på långlivade klonväxters reaktioner på omgivande miljö. Sedan 1989 driver jag en långtidsstudie av Flaskstarr (Carex rostrata), en växt som är vanlig längs näringsfattiga sjöar och i myrmarker. Studien ingår i ett projekt där växtens livscykel studeras både på skott och genetisk individnivå

Aktuell forskning

Sammanfattning av aktuell forskning.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)