Collaboration

Biokemiska egenskaper hos trapeziusmuskeln


Samarbetspartners
Prof Fatima Pedros-Domellöf Anatomi, Inst för Integrativ medicinsk biologi, Umeå Universitet
Christer Malm, Idrottsmedicin, Inst för perioperativ vetenskap, Umeå universitet

Multivariat modellering av trapezius muskel proteiner relaterade till myalgi


Samarbetspartners
Prof Fatima Pedros-Domellöf Anatomi, Inst för Integrativ medicinsk biologi, Umeå Universitet
Christer Malm, Idrottsmedicin, Inst för perioperativ vetenskap, Umeå Universitet
Björn Gerdle, Britt Larsson, Bijar Gahfuri alla Linköpings universitet

Biomarkörer i blod och mikrodialysprover vid arbetsrelaterad muskelsmärta


Samarbetspartners
Björn Gerdle, Britt Larsson, Bijar Gafhouri, Linköpings universitet
Henrik Antti, Kemiska Institutionen, Umeå universitet
Martin Fahlström, Samhälls och rehabiliteringsmedicin, Norrlands universitetssjukhus
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)