Meritförteckning

Utbildningar, akademiska examina

2007 Doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap, Umeå Universitet

2001 Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, Umeå Universitet

1997 Gymnasielärarexamen; inriktning vård, Uppsala Universitet

1996 Kvantitativ metod B 5 p (sociologi), Högskolan Dalarna
        Kvalitativ metod B 5 p (sociologi), Högskolan Dalarna
        Gruppdynamik A 5 p, Högskolan Dalarna
        Sociologi/socialpsykologi A 10 p, Högskolan Dalarna
        Pedagogik A 8 p, Högskolan Dalarna
1995 Vårdvetenskap C 41-50 p, Vårdhögskolan Falun
        Vårdvetenskap B 21-40 p, Vårdhögskolan Falun

1994 Forskningsmetodik 1-20 p, Vårdhögskolan Falun
        Dokumentation av omvårdnad 5 p, Vårdhögskolan Falun

1988 Komplettering i allmän hälso- & sjukvård 20 p, Vårdhögskolan Falun

1983 Sjuksköterskeexamen, Munksjöskolan Jönköping

Forskarutbildningskurser

2006 Kropp, hälsa och sjukdom som kulturella uttryck, 5 p Umeå universitet

2005 Genuskurs för lärare och forskare vid medicinsk fakultet, 5 p Umeå Universitet

2003 Fenomenologisk-hermeneutik som forskningsmetod, 5 p, Umeå Universitet
        Att vara sjuk — The meaning of illness, 5 p, Umeå Universitet

2002 Introduktionskurs till forskarutbildning, 10 p, Umeå Universitet
        Intervjun som redskap för datainsamling - tekniker och strategier 5p, Umeå Universitet

2001 Qualitative methodology, (Grounded Theory) 10 p, Umeå Universitet
 

Anställningar

Universitetslektor, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 090601-ff

Projektmedarbetare, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 080701-090531

Gästlektor, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 071101-080630

Forskningsassistent, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 070801-071031

Doktorand, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 030101-070331

Forskningsassistent, Umeå Universitet, 100 % 020701-021231

Forskningssjuksköterska, Umeå Universitet 50 % 010501-020630

Vårdutvecklare 970815-020630
-Vårdprocess, Landstinget Dalarna 75 % -25 %
-Vårdutveckling, Ambulans-akutklin. Mora 25 %

Sjuksköterska, Akutmott. Mora 25 % 970815-980615
Sjuksköterska, Akutmottagningen Mora lasarett 940201-970814
Sjuksköterska, Distriktssköterskemott., Orsa Vårdcentral Sommaren -93 + -96
Sjuksköterska, Kirurg kliniken Mora lasarett 880502-940131
Sjuksköterska, Kir./Ort. Kliniken, Gävle sjukhus 861101-880430
Sjuksköterska, Ögonmottagningen, Gävle sjukhus 850301-851231
Sjuksköterska, Kirurgkliniken Eksjö lasarett 840827-850215
Sjuksköterska, Medicinkliniken Eksjö lasarett 830620-840826

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)