Birgitta Wiitavaara

Leg. sjuksköterska
Med.dr. i omvårdnadsvetenskap

E-post: birgitta.wiitavaara@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 84 05
Mobil: 070-345 72 14

Birgitta Wiitavaara tillhör forskargruppen vid Fortecentret “Kroppen i arbete – från problem till potential” och är främst aktiv inom programmet “Diagnos och rehabilitering”. Birgitta Wiitavaara intresserar sig bland annat för forskning kring mätning av besvär, samt olika kvalitativ inriktade studier inom området arbetshälsa. Andra områden är rehabilitering, risk- och friskfaktorer inom arbetslivet, samt säkerhetskultur och risktagande.

 

Aktuell forskning

  • ”Content and quality of questionnaires used to measure physical function among people with musculoskeletal disorders”
    En serie kunskapsöversikter över frågeformulär som används för att mäta fysisk funktion hos personer med muskuloskeletala besvär. Analys ingår av formulärens innehåll samt genomförd kvalitetstestning.
  • "Kan internationellt rekommenderade utfallsmått för kliniska smärtstudier fånga hälsoaspekter som är framträdande bland personer med nack-skulderbesvär?"
    Projekt med långsiktigt syfte att utvärdera och vidareutveckla internationellt rekommenderade utfallsmått i klinisk smärtforskning för användning vid utvärdering av ospecifika långvariga muskuloskeletala besvär
  • "Lay perspectives on health" handlar om hur människor tänker om hälsa och hur dessa tankar påverkar det hälsorelaterade handlandet.

Senaste publikationerna

Wiitavaara, B., Rissén, D., Högberg, H. & Nilsson, A. (2019). Psychometric testing of a short form questionnaire for measurement of health experiences among people with musculoskeletal disorders undergoing multimodal rehabilitation. BMJ Open, 9 (5). 10.1136/bmjopen-2018-025103 [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with low back disorders : a systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation. 10.1080/09638288.2018.1495274 [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders –  A systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation, 40 (19), 2227-2235. 10.1080/09638288.2017.1334096 [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff. Annals of Work Exposures and Health. [Submitted] [Mer information]
Heiden, M., Richardsson, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being. Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) : Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Cham: Springer. S. 308-312. 10.1007/978-3-319-96065-4 [Mer information]
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-09-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)