Publikationer

Strömberg A, Organisering och identifikation i byggherrerollen — dialektik, möten och meningsskapande", KTH 2009, Stockholm, Doktorsavhandling (ISBN 978-91-7415-312-5)

Strömberg A, "Förmågor i samverkan", Licentiatavhandling, KTH 2005, Stockholm, (ISBN 91-7178-119-6)

Strömberg, Annika, "Hur "får man till" ett lyckat byggprojekt", i Brunåker m fl, "Efterskalv", Högskolan i Gävles skriftserie Working papers, No 25, 2003

Artiklar | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Licentiatavhandling | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2019). First-line managers dealing with different management approaches. Leadership in Health Services. 10.1108/LHS-09-2018-0046 [Mer information]
Waleh Åström, A., Heiden, M., Mathiassen, S. & Strömberg, A. (2018). Uncertainty in monetary cost estimates for assessing working postures using inclinometry, observation or self-report. Applied Ergonomics, 71, 73-77. 10.1016/j.apergo.2018.04.005 [Mer information]
Vidman, Å. & Strömberg, A. (2018). “Well it is for their sake we are here” : meaningful work tasks from care workers' view. Working with Older People, 22 (2), 111-120. 10.1108/WWOP-09-2017-0024 [Mer information]
Skytt, B., Hagerman, H., Strömberg, A. & Engström, M. (2015). First-line managers' descriptions and reflections regarding their staff's access to empowering structures. Journal of Nursing Management, 23 (8), 1003-1010. 10.1111/jonm.12246 [Mer information]

Kapitel i böcker

Vidman, Å. & Strömberg, A. (2014). Både och och lite till : ledarskap som hälsofrämjande faktor. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 77-95. [Mer information]

Konferensbidrag

Waleh Åström, A., Heiden, M., Mathiassen, S. & Strömberg, A. (2018). Uncertainty of cost components in assessments of working posture by different methods. . Länk [Mer information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Strömberg, A., Gustafsson, S. & Anderzén, I. (2017). Can a systematic participative method for procesing workplace survey data enhance organizational communication skills?. . [Mer information]
Waleh Åström, A., Heiden, M., Mathiassen, S. & Strömberg, A. (2017). Uncertainty in monetary cost estimates for assessing working postures using inclinometry, observation or self-report. NES 2017 ”JOY AT WORK” : Conference Proceedings. S. 160-161. Länk [Mer information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Strömberg, A., Gustafsson, S. & Anderzén, I. (2016). Can a systematic participative method for processing workplace survey data enhance organizational communication skills?. Scientific programme : Book of Abstracts. [Mer information]
Anderzén, I., Karlsson, T., Strömberg, A., Gustafsson, S. & Lindberg, P. (2016). Predictors of Well-being at work. Scientific Programme : Wellbeing at Work 2016. Länk [Mer information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Strömberg, A., Gustafsson, S. & Anderzén, I. (2015). Can a systematic participative method for processing workplace survey data enhance organizational communication skills? : Experiences from the GodA-project for healthy workplaces. Proceedings 19<sup>th</sup> Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015. [Mer information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Strömberg, A., Gustafsson, S. & Anderzén, I. (2015). GodA-metoden och dess inflytande på kommunikationsförmågan på arbetet. Book of Abstracts : FALF 2015 : Conference10-12 June 2015. Länk [Mer information]
Anderzén, I., Lindberg, P., Karlsson, T., Strömberg, A. & Gustafsson, S. (2015). Predictors of well-being at work. . [Mer information]
Lindberg, P., Anderzén, I., Karlsson, T., Strömberg, A. & Gustafsson, S. (2014). The birth, rise and success (or fall?) of an intervention project : GodA – a project set up to test a model of the prerequisites for a healthy workplace. . Länk [Mer information]
Strömberg, A. (2003). Hur får man till ett lyckat byggprojekt : en granskning av villkoren vid projekt Arlanda 2002. Efterskalv : företagsekonomiska bidrag presenterade på NFF konferens i Reykjavik 2003. [Mer information]

Licentiatavhandling

Strömberg, A. (2005). Förmågor i samverkan : byggherrekompetens ur ett processperspektiv. Lic.-avh. , 2005. Stockholm: KTH. 111 s. (TRITA-IEO-R 2005:05) Länk [Mer information]

Rapporter

Strömberg, A. (red.) (2019). Forskning pågår 2019 : Akademin för hälsa och arbetsliv. Gävle: Gävle University Press. 142 s. Länk [Mer information]
Strömberg, A. (red.) (2018). Forskning pågår 2018 : Akademin för hälsa och arbetsliv. Gävle: Gävle University Press. 127 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Annika Strömberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)