Monica Kaltenbrunner Nykvist

Fil Mag vårdvetenskap
Fil Mag Health Promotion
Psykiatrisjuksköterska

E-post: moakat@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00,
Direkt: 026-64 85 14
Mobil: 073-270 74 39 

Aktuell forskning

Forskar om Lean produktion, hälsa och arbetsförhållanden i hälso- och sjukvården.

Senaste publikationerna

Kaltenbrunner, M., Mathiassen, S., Bengtsson, L. & Engström, M. (2019). Lean maturity and quality in primary care. Journal of Health Organisation & Management, 32 (2), 141-154. 10.1108/JHOM-04-2018-0118 [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2017). A questionnaire measuring staff perceptions of Lean adoption in healthcare : development and psychometric testing. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2163-x [Mer information]
Kaltenbrunner Nykvist, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S., Högberg, H. & Engström, M. (2019). Staff perception of Lean, care-giving, thriving and exhaustion : a longitudinal study in primary care. BMC Health Services Research. [Submitted] [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2018). Lean i primärvården - en bild av hur Lean tillämpas. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 112-. Länk [Mer information]
Kaltenbrunner Nykvist, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2014). Towards a Questionnaire to Measure Lean in Health Care. 8th NOVO Symposium, Sustainable health care production systems - Abstract book. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, DTU. S. 19-20. 10.11581/DTU:00000008 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)