Forskning vid akademin

Högskolans profil Hälsofrämjande arbetsliv har sin bas i Akademin för hälsa och arbetsliv. Det innebär att akademins forskning successivt utvecklas inom och mellan de olika ämnena, för att inkludera olika aspekter av hälsofrämjande arbetsliv.

Arbetshälsovetenskap

Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastningsskador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.
Läs mer om belastningsskador

Biologi

Forskning inom biologigruppen har en stor bredd och omfattar såväl växter, djur och människor som insekter och mikroorganismer, till exempel biologisk mångfald hållbart fiske, vildsvins påverkan på ekologiska samhällen.
Forskare inom biologi

Folkhälsa

Forskningen handlar bl.a. om hur den psykiska och fysiska hälsan i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på arbetsplatsen.

Vård och hälsa

Forskningen handlar om såväl vårdpersonalens arbetsmiljö som äldreomsorgen och att leva med långvarig ohälsa.
Läs mer om vård och hälsa

Psykologi

Forskningen inom psykologigruppen spänner över många delområden av psykologin, som exempelvis kognition, emotion, utveckling, och hälsa.
Läs mer om psykologi

Socialt arbete

Den forskning inom socialt arbete vi bedriver tillhör ämnets centrala forskningsområden, bl.a. missbruk/beroende, behandlingsprocesser och dess resultat, psykisk ohälsa, äldreforskning, samt coping och andlighet i socialt arbete.
Läs mer om socialt arbete

Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-04-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)