Högskolans policy och mål för hållbar utveckling

Högskolan i Gävle ska utveckla och sprida kunskapen- samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv.

  • Detta ska ske genom:
  • relevant utbildning
  • forskning och kommunicering av forskningsresultat
  • informationsspridning samt partnerskap och samverkan

Rådet för hållbar utveckling (RHU) har utifrån de övergripande hållbarhetsmålen arbetat fram förslag till några gemensamma detaljerade hållbarhetsmål som kan appliceras på alla enheter. Förslagen har tagits upp i Rektorsledningsgrupp till diskussion och beslut.

Målen konkretiseras i tvååriga enhetsvisa detaljerade mål och i handlingsplaner.

Arbetet med de direkta miljöaspekterna sker kontinuerligt eftersom de ska redovisas till naturvårdsverket samt utbildningsdepartementet. Det gäller exempelvis användningen av material och energi inklusive transporter.

Plattform för Strategi 2020 är fastställd 2016-12-15 av Högskolestyrelsen tillsammans med övergripande mål för hållbar utveckling.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2020-06-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)