Pressmeddelanden arkiv

Pressmeddelande från Högskolan i Gävle.


 • Datum:
  Våld Våldet på arbetet ökar ofta där man skurit ner på personalen
  När arbetsgivare skär ner på personal rapporteras fler incidenter om våld till Arbetsmiljöverket, visar forskning. Våldet sker oftast på arbetsplatser där kunder eller klienter är i behov av hjälp och stöd.
  - Det här är ytterst en arbetsmiljöfråga, säger Sofia Wikman, kriminolog vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Bildcollage hållbar stadsutveckling Nu samlas forskarna: "Vi måste göra våra städer hållbara"
  3 november invigs forskarskolan "Future-Proof Cities" vid Högskolan i Gävle. En unik satsning där forskarna i tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt ska kunna implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling.
  Läs mer
 • Datum:
  Stort lager för paket Missförstånd kan göra transportfirmor till miljöbovar
  -Varför uppfyller inte logistikindustrin de gröna mål som förväntas av den med tanke på överflödet av teknik som stöder detta, frågar sig Amer Jazairy, forskare inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  dagis Ny studie ska förbättra landets förskolelokaler

  Forskare på Högskolan i Gävle ska undersöka hur landets förskolebyggnader kan bli bättre.
  Studien ska kartlägga hur lokalernas utformning kan gynna pedagogiken och det dagliga arbetet på förskolorna.
  - Detta är en ny typ av studie. Resultatet ska bland annat kunna användas av kommuner som planerar nya förskolor eller bygger om befintliga lokaler. Det är inte enbart en fastighetsfråga att bygga en ny förskola, utan det är i allra högsta grad ett projekt för förskolans verksamhet med pedagogisk idé, organisation och arbetssätt, säger Annika Elm, forskare inom Innovativt lärande på Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Boende på omsorgsboende i trädgården "När jag känner doften så kommer minnena tillbaka"
  Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle Miljoner till forskning vid Högskolan i Gävle
  Forte* har beslutat bevilja forskning om socialt arbete och kriminologi tre anslag om sammanlagt närmare sju miljoner kronor.
  Läs mer
 • Datum:
  Peder Zandén Kjellén El, diesel eller hybrid? Ny räknemodell förenklar bilköp

  El, diesel, bensin eller laddhybrid? För den som ska skaffa en ny bil idag är valet långt ifrån givet. En ny beräkningsmodell som forskare från Högskolan i Gävle har tagit fram ger översikt och kan göra valet enklare.
  Läs mer
 • Datum:
  Vätgas Projekt ska visa hur vätgas kan ersätta fossila bränslen
  Vätgas är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå klimatmålen till 2045.
  Men övergången till fossilfria bränslen är en krävande process för både industri- och transportsektorn.
  Därför har Högskolan i Gävle tagit initiativ till ett projekt kring vätgaslösningar, där Svea Vind Offshore redan är en samarbetspartner.

  Läs mer
 • Datum:
  Jerzy Sarnecki Högskolan storsatsar mot våldet
  - Våldet lyfts i media och bilden blir lätt att våldet hela tiden ökar. I en seminarieserie vill vi berätta vad forskningen egentligen säger om våldet i samhället, säger Sara Skoog Waller, forskare i psykologi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Jörgen Holmberg Distansstudier kräver socialt sammanhang
  Tekniska lösningar och självstudier är ofta i fokus på distansutbildningar, men möjligheten till ett socialt sammanhang för studenterna är minst lika viktigt, enligt forskare på Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Lärare med elever Socialt engagemang riskfaktor för lärare
  En av tio lärare i Sverige är drabbade av stressrelaterad utmattning – en 50 procent högre andel än hos övriga yrkesgrupper.
  - De lärare som har ett starkt socialt patos och engagerar sig djupt i elever och kollegor är mest utsatta, säger Ola Nordhall, universitetslärare i psykologi och doktorand inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Mångfaldsbarometern 2020: Ökad polarisering mellan könen - De flesta partiers väljare positiva till mångfald
  Kvinnorna har aldrig tidigare, sedan mätningarna började 2005, haft så goda erfarenheter av mångfald och de flesta partiers väljare är positiva. Det visar Mångfaldsbarometern från Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Kanalområdet i Mexico City Mexico Citys historia visar hur vi kan behålla naturen i staden
  Att förstå historien, hur människorna har anpassat våtmarksområdet för att det ska kunna överleva, är viktigt för att skydda naturliga områden i städer, säger Maria Schewenius, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Vindkraft Ny smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft
  - Jag har kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Urskog Dofter avslöjar vilken skog som är mest värdefull att bevara
  Det är väldigt få orörda skogar kvar och för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden måste vi rädda de områden där den biologiska mångfalden är som värdefullast, säger Nils Ryrholm. professor i biologi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  "Många ägnade sig åt renovering när de blev permitterade eller arbetade hemifrån." Pandemin ökade trävaruföretags försäljning i Sverige
  Påverkan var mest negativ, men pandemin innebar även nya möjligheter, säger Jennifer Andersson och Amanda Jansson, studenter vid Högskolan i Gävle, som undersökt coronapandemins påverkan på ett svenskt trävaruföretag.
  Läs mer
 • Datum:
  Sara Skoog Waller Studier om våld i nära relationer missar helt de mest utsatta
  Många stora studier av våld i nära relationer visar att kvinnor och män är lika utsatta. Men de har mätt på fel sätt. Du behöver fråga om hela det vuxna livet och få med tidigare relationer, då framträder de enorma könsskillnaderna, säger Sara Skoog Waller, forskare i psykologi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Ida Johansson Doktorand halverade energianvändningen hos världsledande företag
  En fantastisk förbättring Bumax har gjort och så roligt att se att det stöd och de metoder vi tar fram är till så bra nytta för företagen, säger Ida Johansson, doktorand i energisystem vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Två äldre hämtar kraft i nauren Forskare: Andra länder kan lära av Sverige vid social distansering
  En rapport från Google antyder att under social distansering får naturkontakt större betydelse för människors välbefinnande. Det samstämmer med tidigare forskning vid Högskolan i Gävle. Nu har forskare på Högskolan i Gävle i samarbete med Arkitekturskolan på KTH inlett en ny studie kring hur vi påverkas av social distansering till följd av coronaviruset.
  Läs mer
 • Datum:
  Linda Widar Chefens stöd avgörande vid distansarbete

  Chefens stöd, med regelbunden återkoppling och engagemang i var och en, blir extra viktigt nu då många som jobbar på distans inte är vana att göra det, säger Sofie Bjärntoft som forskar om flexibelt arbete vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle Fortsatt starkt söktryck till Högskolan i Gävle
  Högskolan i Gävle är populärast bland landets högskolor när det gäller förstahandsval till utbildningar. Det visar statistik från Universitets- och högskolerådet.
  Läs mer
 • Datum:
  Sjuksköterskor som arbetar i par Att lära i par ger sjuksköterskor tryggheten de behöver
  Att arbeta i par och få den tryggheten, då man som ny är som mest känslig och mest sårbar, kan avgöra om man blir kvar, säger Ylva Pålsson, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Natur i staden Ju hälsosammare natur desto större hälsoeffekt
  Vår forskning visar att för människor som har djup relation till naturen, blir en ekologiskt rik natur läkande, helande och återhämtande på ett mycket starkare sätt, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Sajid Rafique Högskolans forskning vann EU-pris för hjälp till äldre och funktionsnedsatta
  Högskolan prisas för sin forskning rörande ett konstgjort yttre skelett för underkroppen som ska underlätta rörelsefriheten hos äldre och funktionsnedsatta.- Detta betyder så mycket när vi nu utvecklar en konsumentprodukt av AXO-Suit som blir tillgänglig för alla, säger Sajid Rafique, robotforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Magnus Isaksson Gävleforskare hedersprofessor vid högt rankat indiskt universitet
  - Utmärkelsen från Amity University New Delhi öppnar upp för samarbeten och stärker Högskolans renommé, säger Magnus Isaksson, professor i elektronik och vicerektor för strategisk utveckling och nybliven hedersprofessor.
  Läs mer
 • Datum:
  Stephan Barthel Högskolans forskare på prestigefull lista
  I dag presenterade Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) en lista på de 100 mest inflytelserika forskarna inom hållbarhet. Två namn från Högskolan i Gävle återfinns på listan: Stephan Barthel och Bahram Moshfegh.
  Läs mer
 • Datum:
  Kulturjakten Gästrikland Modern teknik ger våra kulturminnesmärken nytt liv
  Studenterna på dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle har utvecklat en app som ska göra det roligt och spännande att besöka kulturminnesmärken.


  Läs mer
 • Datum:
  Monteringsbandet på SAAB Scania Satsning på hälsa ökade Scanias produktion

  För att lyckas måste vi först skapa en miljö som människor tycker det är meningsfullt, begripligt och hanterbart att arbeta i, säger Bengt Halling, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Naturens läkande kraft Mamma och pappa hanterar ett barns död olika

  Medan mammorna får mest stöd i att få prata med andra om sina känslor så söker papporna ofta ensamheten, gärna i naturen, säger Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Mats Lövgren Därför slutar så många unga mäklare
  Många nyutbildade mäklare väljer att lämna yrket tidigt i karriären. - Det är svårt att få balans mellan arbete och fritid och många unga får ingen bra hjälp in i yrket, säger Mats Lövgren, lärare på fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Mamunur Rashid ”Tron på sig själv är vägen tillbaka till arbete”
  Genom att tro på sin förmåga att arbeta, trots rygg- och nackbesvär, hittar kvinnorna olika sätt att hantera sin smärta, säger Mamunur Rashid, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Lantmäteri Högskolan utbildar Lantmäteriets nyanställda i Kiruna

  Högskolan i Gävle utbildar informationsutvecklare vid Lantmäteriet. "Väldigt positiv förstärkning som gör att vi kan höja kvaliteten på vår fastighetsinformation", säger Susanne Ås Sivborg generaldirektör för Lantmäteriet.
  Läs mer
 • Datum:
  Sara Skoog Waller AI skulle kunna avslöja grooming

  Genom att låta ett dataprogram analysera många röster i varierande åldrar, skulle programmet kunna hitta markörer för att en person faktiskt förställer rösten, säger Sara Skoog Waller, psykologiforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Stina Oacarson Stina Oscarson blir hedersdoktor vid Högskolan i Gävle
  Stina Oscarson är en stark röst i samhällsdebatten och en av initiativtagarna till den uppmärksammade seminarieserien ”hållbar demokrati”, som under flera år pågått vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Miljoner till företagsforskarskola för forskning om hållbara städer
  Högskolan i Gävle har tillsammans med lärosätena i Dalarna och Mälardalen tilldelats 25.9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" med fokus på hållbar stadsutveckling.
  Läs mer
 • Datum:
  Xiaoqin Wang Big data ska ge bättre cancervård
  Xiaoqin Wang, forskare vid Högskolan i Gävle, har fått 4.3 miljoner av Vetenskapsrådet för att utveckla sin metod att ur stora datamängder se vilken data som är relevant för den analys man vill göra.
  Läs mer
 • Datum:
  Östra skolan Hudiksvall Europeiskt samarbete för bättre skolmiljö
  I ett treårigt projekt ska forskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs vid Högskolan i Gävle, tillsammans med skolpersonal, utveckla metoder för att förändra och förbättra skolans fysiska miljö.
  Läs mer
 • Datum:
  VINTER-OS 2018 DAMHOCKEY Högskolan i Gävle utses till elitidrottsvänligt lärosäte
  Ett elitidrottsvänligt lärosäte kännetecknas av att det erbjuder en god miljö för att kombinera elitidrott och studier genom individuellt anpassade studier.
  Läs mer
 • Datum:
  Jovana Nordström och Linnea Björkqvist Gävlestudenter vann Socionom-SM
  Jovana Nordström och Linnea Björkqvist från Högskolan i Gävle vann årets Socionom-SM. De visade hur socialtjänsten bättre kan kartlägga vilka man behöver samverka med för att tillgodose barn och ungas behov när de placeras på HVB-hem.
  Läs mer
 • Datum:
  Stephan Barthel Inför FN:s klimatkonferens:
  "Nu måste vi skydda våra städer"

  - Vi är på väg åt fel håll och måste göra städerna motståndskraftiga mot de naturkatastrofer som klimatförändringarna för med sig. Det är vårt ansvar att skydda de som bor i städer, säger Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Poddstudion Välkommen till invigning av vår nya poddstudio
  Onsdag den 4 december kl. 13.15 invigs en helt ny podcaststudio på Högskolan i Gävle. Studion drivs som ett samarbete mellan Folkuniversitetet Gävleborg och högskolan.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle Högskolans samarbete med företag prisades av EU-kommissionen

  Högskolan i Gävles och Högskolan Dalarnas samarbete, för att hjälpa små och medelstora företag med energieffektivisering, prisades av EU-kommissionen.
  Läs mer
 • Datum:
  SMEPlus Nu möts EU:s tunga industrinationer för att nå energimålen

  - Det handlar om att vi tillsammans bättre ska kunna stödja små och medelstora företag i deras energiomställning, säger Patrik Thollander, professor i energisystem vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Pinar Aslan Många barn till migranter lyckas - men varför lyckas de?
  Föräldrar som migrerat säger till sina barn att "Vi fick offra mycket när vi kom hit och nu måste ni på något sätt göra det värt det".
  - Detta skapar ett driv hos barn till migranter, säger Pinar Aslan, forskare vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Pontus Jonsson, fysioterapeut Capio, Sune Samuelsson med AR-glasögon, Sven Blomqvist, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle AR-teknik ska hjälpa äldre träna bättre

  - Vi vet att många äldre går hem från sjukvården och då är motiverade till träning, men de vet inte hur de ska göra. Med våra *AR-glasögon får de tydliga instruktioner och träningen blir rolig, säger Sven Blomqvist, universitetslektor vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Iulian Cananau Vad innebär populismen för demokratin?
  De utmaningar för demokratin som populismen innebär, är ämnet när forskare från hela Sverige samlas för ett öppet symposium,14-15 november vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Sorbonne Bengt Söderhäll: från Högskolan i Gävle till Sorbonne
  - Här är fullständigt fritt från hierarki och här finns ett stort allvar, säger Bengt Söderhäll, skapare av Dagermanseminariet vid högskolan i Gävle, om att han nu för femte gången packar väskan för ett föredrag på det klassiska universitetet i Paris.
  Läs mer
 • Datum:
  Satish Patel Satish - pedagogen som vände på allt
  Mina studenter blir varandras lärare, de får berätta om sin kunskap, och jag blir en lyssnare till deras resonemang, säger Satish Patel, föreläsare vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Yukiko Asami Johansson Släpper vi ut mattelärare utan professionell kunskap i att undervisa?
  - Nyutbildade svenska lärare skulle vilja undervisa matematik på ett annat sätt, men de vet inte hur och de kan inte börja experimentera i en klass, säger Yukiko Asami Johansson, matematikforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Nyheter från Högskolan i Gävle
  Här kommer ett urval av det vi har publicerat under september och oktober men också lite om det som händer närmast framåt. Mer information finns på hig.se
  Läs mer
 • Datum:
  Jonas Kågström Högskolans lag till final i Nordiska mästerskapen i ekonomi

  Högskolan i Gävles lag kvalar in när Norge, Danmark, Sverige och Finland ställer upp sina tre bästa lag då nordiska mästerskapen i ekonomi avgörs i helgen i Stockholm.
  Läs mer
 • Datum:
  Arbetare Tror du att du sitter lite på jobbet? Modern teknik visar sanningen
  Tidigare har undersökningar av hur mycket man sitter på jobbet byggt på självskattning, men våra rörelsemätare visar att det inte ger rättvisande resultat, säger Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Stephan Barthel Gävleforskare bland de mest citerade i världen om hållbara städer
  "Web of Science", som samlar alla världens vetenskapliga publikationer, visar att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, de senaste 10 åren varit bland de mest citerade forskarna.
  Läs mer
 • Datum:
  Bo Söderqvist Unikt samarbete mellan forskare och praktiker inom socialt arbete
  - Gävleborg går i täten för samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom socialt arbete och nu välkomnar vi till en dag där vi träffas för att lära av varandra, säger Bo Söderqvist, forskare inom socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Nyheter från Högskolan i Gävle
  Här kommer ett urval av det vi har publicerat under september men också lite om det som händer i oktober. Mer information finns på hig.se
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle "Hos många lärare finns en nyfikenhet och en sund skepsis till digitalisering"
  Högskolan i Gävle var tidig med forskning om digitalisering i undervisning och nu samlar man under tre dagar framstående nationella och internationella forskare för att diskutera frågor i frontlinjen.

  Läs mer
 • Datum:
  Push-Up fiskfälla Framgångsrika fiskfällor internationell succé
  Med hjälp av 7,6 miljoner kronor från EUs-fiskerifond utvecklas nu dessa nya fällor som är skonsammare mot fiskare, fisken och miljön, säger Lars Hillström, biolog och forskningsledare på Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Shanghai - Regnskog Megastäder orsakar skövlad regnskog
  Den globala urbaniseringen har en koppling till skövlingen av regnskogen i Brasilien, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Kerstin Bäckman och Kia Kimhag Forskningsprojekt ska få förskolor att lära av andra länder

  I Spanien är man ensam med 24 till 30 treåringar och då blir man bra på undervisning, som underlättar en annan typ av verksamhet, och det är en sak vi kan lära av, säger Kia Kimhag, lärare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Heidi Hagerman Chefens förutsättningar avgör hur personalen mår
  - Första linjens chefer är helt beroende av stödet och möjligheterna uppifrån. Det glöms lätt bort när man pratar om den enskilde chefen, säger Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Gunnar Bergström Flexibelt arbete - himmel eller helvete?
  En forskargrupp under ledning av Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, ska under sex år undersöka det flexibla arbetets möjligheter och risker.
  Läs mer
 • Datum:
  Ingenjörstrainees Ingenjörstrainees automatiserar resningen av midsommarstången
  Under sommarlovets två första veckor har 20 gymnasieelever från Gävleborgs län sommarjobbat som ingenjörstrainees på Högskolan i Gävle. Välkommen till en presentation av projekten den 20 juni klockan12.30-13.30.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle Högskolan bäst i Sverige på att samarbeta med företag

  Tillväxtverket och Energimyndigheten har nominerat Högskolan i Gävles och Högskolan Dalarnas samarbete, för att hjälpa små och medelstora företag med energieffektivisering, som Sveriges kandidat till EU:s pris för företagsfrämjande.
  Läs mer
 • Datum:
  Miljöbil Högskolan i Gävle Gävleforskarna ska få barnens drömmar att flyga

  16 forskare från Högskolan i Gävle åker nu ut till 16 skolor i länet för att träffa elever i årskurs 4-9 och berätta om just sin forskarresa.
  Läs mer
 • Datum:
  Matteo Giusti Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte

  - Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i framtiden, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Körsbärsträd Högskolan i Gävle. Foto: Marie Hägg Högskolan i Gävle är populäraste högskolan när det gäller program
  När Universitets- och högskolerådet presenterade sin statistik är Högskolan i Gävle fortfarande den populäraste högskolan när det gäller förstahandssökande till program.
  Läs mer
 • Datum:
  Drottninggatan Stockholm. Foto:TT Forskare: Koncentrera inte stadens folkflöden för mycket

  Koncentreras för många människor till samma plats finns en stor risk att stress och jäkt förtar det positiva, säger Karl Samuelsson, doktorand i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  David Hallman Arbetslivsforskare får Kungliga Skytteanska Samfundets pris
  David Hallman, arbetslivsforskare vid Högskolan i Gävle, får det Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre välförtjänt forskare. Prissumman är på 40 000 kronor. 
  Läs mer
 • Datum:
  Gert Nilson, Jernkontoret Unik testrigg för kvalitetsstål invigs på Högskolan i Gävle
  - Den här testriggen är helt unik och så efterlängtad av industrin, den är stor och här kan metallföretagen testa specialstål med en exakt kylkurva, säger Bahram Moshfegh professor i energisystem och projektledare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  John Marsh Störande ljud på kontor kostar stora pengar
  Trots att forskning visat att 8 av 10 kontorsarbetare regelbundet stördes av ljud och uppgav att deras produktivitet då sjönk med upp till 66 procent, så fortsätter man satsa på öppna kontorslandskap, säger John Marsh forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Sven Svensson Arbetsplatsen central för att minska ungas psykiska ohälsa
  - Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Vallviks bruk Nu tar landshövdingen Högskolan i Gävles forskare på turné
  Ungefär en gång per år lämnar man slottet i Gävle där man vanligtvis träffas och beger sig på turné i länet. 19 mars, besöks Vallviks bruk i Söderhamn och temat för kvällen blir hur vi ska få ett hållbart företagande och en hållbar ekonomi.
  Läs mer
 • Datum:
  5G blir en revolution för oss alla
  5G innebär högre och säkrare datahastigheter och runt hörnet väntar gruvor och skogsmaskiner styrda från distans och självopererande lager och industrier, säger Mahmoud Alizadeh, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Catharina Hegrelius. Foto: Anna Sällberg Industrisamtalet fortsätter med samtal om människans villkor i produktionen
  Nu fortsätter samtalen mellan företrädare för industrin och Högskolan i Gävles forskare, denna gång handlar det om hur vi får medarbetare som mår bra och presterar bra.
  Läs mer
 • Datum:
  Karl Hillman Studenter från länderna runt Östersjön kommer nu till Högskolan i ett unikt samarbete om miljöutbildning

  - Vi vill tillsammans med dessa tre lärosäten, från Riga, Sankt Petersburg och Lahti, utveckla vår utbildning för att bättre ta hand om naturresurser, säger Karl Hillman, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Patrik Sörqvist Gävleforskare: Om du vill rädda klimatet tro då inte att du kan klimatkompensera
  Människor tenderar att värdera sin miljöpåverkan genom att använda sin moraliska intuition som de utvecklat för att handskas med sociala situationer, men detta kanske gör mer skada än nytta, säger forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Jörgen Holmberg Gävleforskare: Så blev mobilen ett verktyg för lärande
  - Det visade sig att mobiltelefonerna blev ett viktigt verktyg när gymnasieeleverna använde IT som stöd i undervisningen, säger Jörgen Holmberg, utbildningsforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Mikael Björling När det periodiska systemet firar 150 år tilldelas Högskolan grundämnet nickel
  - När grundämnenas periodiska system nu firar 150 år har Högskolan i Gävle tilldelats grundämnet nickel, då nickel år 1751 isolerades ur ett prov från Los koboltgruva i Hälsingland, säger Mikael Björling, lektor i kemi vid Högskolan i Gävle, som passar på att välkomna alla till sin populärvetenskapliga föreläsning fredag 1 mars.
  Läs mer
 • Datum:
  Johan Colding Forskare vid Högskolan i Gävle: "Gör inte socialekologi till ett modeord bland andra"
  - 60 procent av de vetenskapliga artiklar vi tittade på använde begreppet utan att definiera vad de menade med det och då blir det bara ett modeord eller ”buzzword” och det är ingen som vinner på det, säger Johan Colding, docent i naturresurshushållning vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Nu kommer alla Gävles gymnasielever för att bekanta sig med sin Högskola
  Vi välkomnar alltid alla som vill hälsa på men nu blir det extra roligt när det kommer så många, säger Maria Åstrand Swenneke, kommunikatör.
  Läs mer
 • Datum:
  Anna Qvarfordt Är antidopingarbetet försvarbart?
  Antidopingarbetet har stöd av elitidrottarna men ses, som det är utformat, både som ineffektivt och orättvist, säger Anna Qvarfordt, idrottsforskare vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Nyheter från Högskolan i Gävle
  Här kommer ett urval av det vi har publicerat under januari men också lite om det som händer i februari. Mer information finns på hig.se
  Läs mer
 • Datum:
  Stilla, ljuddusch tillverkad av Helena Edqvist, Donjeta Luzhnica, Viktor Wigelius och Alice Alm Designstudenter ska få Tornseglaren att återvända till sommarstaden
  Högskolan i Gävles designstudenter kommer till Stockholm Furniture & Light Fair för att visa pop-up-parker, tillfälliga parker på sommaren som ska föra naturen tillbaka till staden och samtidigt hjälpa människor komma ur sin stadsstress.

  Läs mer
 • Datum:
  Appen Kulturjakten Studenternas app ska göra våra kulturminnesmärken mer attraktiva
  Studenterna på dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle har utvecklat en app som ska göra det roligt och spännande att "samla kulturminnesmärken".
  Läs mer
 • Datum:
  Bengt Söderhäll Hur skapar vi en hållbar demokrati?
  Spännande och intressanta gäster i panelen när den högaktuella öppna seminarieserien om hoten mot demokratin, som startade hösten 2017, fortsätter vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Michael Asonganyis film Konte som berör könsstympning prisades vid festival i London Internationella studenternas film om könsstympning vann förstapriset
  Michael Asonganyi och hans klasskamraters film "Konte", som tar upp könsstympning och utanförskap, utsågs till bästa film vid filmfestivalen Zafaa Global Awards i London.
  Läs mer
 • Datum:
  Regionens företagsledare samlas på Högskolan för industrisamtal
  Många företag i regionen står inför utmaningar där Högskolan i Gävle skulle kunna bidra till lösningar genom utbildning och forskning. Industrisamtalet samlar nu vd:ar och andra chefer från till exempel Sandvik, Ovako, Monitor, Lantmäteriet och Rottneros för att diskutera utmaningar och möjliga samarbeten med Högskolan.
  Läs mer
 • Datum:
  Nyheter från Högskolan i Gävle
  Här kommer ett urval av det vi har publicerat under december och början av januari men också lite om det som händer senare i januari. Mer information finns på hig.se
  Läs mer
 • Datum:
  Peter Edlund "Rätt" forskningspengar öppnar många dörrar
  Peter Edlund, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, belönas med det prestigefyllda Wallanderstipendiet på 1,725 miljoner kronor.Han tilldelas priset för sin forskning om hur status skapas i den vetenskapliga världen och får därmed full finansiering i tre år för fortsatt forskning med målet att uppnå docentkompetens.- Jag har tittar på hur man har utformat vetenskapliga utvärderingar och därmed skapat grunder för olika status- karriärkonsekvenser hos forskningsanslag, säger Peter Edlund.
  Läs mer
 • Datum:
  Karin Lövgren och Douglas Öhrbom "Alltför stereotypa bilder av äldre bidrar till att vi förlorar empatin"
  - Om vi visade mer av äldre, att de är unika individer med egna personligheter och erfarenheter, då skulle vi känna mer engagemang och förståelse, säger Karin Lövgren, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Pollinerande insekter ska flytta in hos Gavlegårdarna när Högskolan hjälper till
  Ett bostadsområde med mer grönska, fler insekter, mindre asfalt och färre bilar. Det är visionen när det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna deltar i projektet Augmented Urbans med Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Stefan Seipel med en "range camera" som mäter en 3D bild. Bilden på skärmen i bakgrunden är en 3D laserskannad del av en industriell facilitet. 5,7 miljoner för att hjälpa företagen dra nytta av 3D-tekniken

  - Med vår spetskunskap inom 3D-digitalisering ska vi hjälpa regionens företag att specialisera sig smart, säger Stefan Seipel, professor i datavetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Pia Tham Socionomdagarna 2018 Vänder det äntligen för socialsekreterarna nu?
  - Vår första sammanställning pekar på att det har blivit en förbättring när det gäller arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga i Stockholms län och det är fantastiskt roligt, säger Pia Tham, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Teknik i skolan, roboten Prepper 9.9 miljoner ska öka intresset för naturvetenskap och teknik
  Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond (Ljungbergsfonden) investerar 9.9 miljoner kronor i Högskolan i Gävle för att via "Teknikerjakten" öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.
  Läs mer
 • Datum:
  Mattias Gustafsson Hur rätt klimattänk kan bli fel
  Växthuseffekten och den globala uppvärmningen är idag ett faktum och våra utsläpp rubbar naturens balans. Vi måste leva mer resurssnålt, men det gäller att tänka till och välja rätt metoder, säger Mattias Gustafsson, forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Översvämning Sandviken Översvämningskartor är inte pålitliga

  Kartorna ska förutse vårfloder och översvämningsrisker och bygger på antaganden och befintliga data, men de är inte kalibrerade mot verkligheten, säger Nancy Joy Lim, forskare inom geospatial informationsvetenskap. Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Jan Svanberg AI - revisorns undergång?

  - Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och när det gäller det repetitiva och tidskrävande arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Nyheter från Högskolan i Gävle
  Här kommer ett urval av det vi har publicerat under oktober-november men också lite om det som händer i december. Mer information finns på hig.se
  Läs mer
 • Datum:
  Stora Enso Högskolan ska kompetensutveckla specialister i basindustrin
  Högskolan i Gävle och Luleå Tekniska Universitet ska nu tillsammans utveckla kurser för ett livslångt lärande inom basindustrin.
  Läs mer
 • Datum:
  Ioana Stefan Paradoxen om avslöjande vid utbyte av idéer

  - Paradoxen handlar om att för att lyckas med öppen innovation så måste man dela med sig och därmed avslöja sin idé, som då riskerar att bli stulen, säger Ioana Stefan, som forskar om industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-11-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)