Doktorsavhandlingar

Varje år försvarar ett antal forskarstuderande vid Högskolan i Gävle sina doktorsavhandlingar. Den första doktorsavhandlingen inom Högskolans forskarexamensrättighet publicerades 2015. Här hittar du listor över de doktorsavhandlingar som har försvarats av en doktorand som endera är antagen inom Högskolans forskarexamensrättighet eller som hör till Högskolan men är antagen vid ett annat lärosäte.

Doktorsavhandlingar 2018

Ahmadi, Z. (2018). The role of market orientation in public housing companies : A study of MO’s effect on construction strategies. Diss. (sammanfattning), 2018. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 72 s. (TRITA-ABE-DLT 1833) Länk [Mer information]
Gustafsson, M. (2018). Energy efficiency measures in the built environment - some aspects to consider in Sweden. Diss. (sammanfattning), 2018. Gävle: Gävle University Press. 55 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 9) Länk [Mer information]
Hadin, Å. (2018). From waste problem to renewable energy resource : exploring horse manure as feedstock for anaerobic digestion. Diss. (sammanfattning), 2018. Gävle: Gävle University Press. 74 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 8) Länk [Mer information]
Haga, A. (2018). Psychological consequences of moral labelling in the built environment. Diss. (sammanfattning), 2018. Gävle: Gävle University Press. 32 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 5) Länk [Mer information]
Hallgren, E. (2018). Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama : Samspel i roll i en fiktiv verksamhet. Diss. , 2018. Stockholm: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet. 287 s. Länk [Mer information]
Hedman, M. (2018). Autonomy and Participation in Care For Older People : Descriptions by Older People, Registered Nurses, Case Managers, First Line Managers and Local Authorities Senior Medicine Advisors. Diss. (sammanfattning), 2018. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 68 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1449) Länk [Mer information]
Keus van de Poll, M. (2018). Disruption of writing in noisy office environments. Diss. (sammanfattning), 2018. Gävle: Gävle University Press. 52 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 6) Länk [Mer information]
Khan, Z. (2018). Characterization and Compensation of Hardware Impairments in Transmitters for Wireless Communications. Diss. (sammanfattning), 2018. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 65 s. (TRITA-EECS-AVL 2018:60) Länk [Mer information]
Larsson, U. (2018). On the performance of stratified ventilation. Diss. (sammanfattning), 2018. Linköping: Linköping University Electronic Press. 87 s. 10.3384/diss.diva-149815 [Mer information]
Lim, N. (2018). Modelling, mapping and visualisation of flood inundation uncertainties. Diss. (sammanfattning), 2018. Gävle: Gävle University Press. 109 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 10) Länk [Mer information]
Ma, D. (2018). Topological and Scaling Analysis of Geospatial Big Data. Diss. (sammanfattning), 2018. Gävle: Gävle University Press. 73 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 7) Länk [Mer information]
Stefan, I. (2018). Knowing the Ropes in Open Innovation : Understanding Tensions through a Paradox Lens. Diss. (sammanfattning), 2018. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 116 s. (TRITA-ITM-AVL 2018:53) Länk [Mer information]

Tidigare doktorsavhandlingar

Kontakt

Vill du veta mer om förlaget och utgivningen? Hör av dig till: gup@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2018-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)