Ledarskap, 7,5 hp

Skulle du vilja jobba med dig som chef? Högskolan i Gävle erbjuder under våren 2021 en kurs i ledarskap. Kursen passar dig som vill bli tydligare i ditt ledarskap samt utveckla och utmana ditt sätt att leda.

Kursen vänder sig till dig som är verksam som chef eller ledare och som vill ta ett steg framåt i ditt ledarskap. Tillsammans med andra yrkesverksamma ledare utvecklar du din kompetens i en berikande blandning av föreläsningar och gruppövningar.

Vi sätter oss in i teorier och tar del av forskning och beprövad erfarenhet inom området ledarskap. Genom upplevelsebaserat lärande, diskussioner och reflektioner skapar vi en djupare förståelse för ledarrollen och hur ledarskapet påverkar gruppen.

I kursen kommer du att få lära av föreläsare, litteratur och inte minst genom utbyte med andra i liknande yrkesroller. Du kommer också att få reflektera över ditt eget ledarskap och sätta en personlig ledarfilosofi på pränt och låta andra ta del av den.

Kursinformation

Kurstillfällen: fem fredagar våren 2021 (19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3)
Tid: 08:00-12:00
Plats: Högskolan i Gävle alternativt nätbaserat via webbverktyget Zoom
Pris: 14 000 kr. Inkluderar kursdagar, fika och kontakt med kursledarna mellan tillfällena

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande delar
 1. Personligt ledarskap
  Vi börjar med att utforska det personliga ledarskapet genom att titta på självbilden. Vi kommer in på äkthet - autenticitet - vilket är en egenskap som värderas högt när goda ledare beskrivs. Vi tittar på dina starka sidor och sidor som kan utvecklas. Vi utgår från dina drivkrafter och hjälper dig att kartlägga din personlighet.
 2. Kommunikativt ledarskap
  Vi tittar på kommunikation i grupp och kommunikation mellan individer. Hur lyssnar du på andra och hur ställer du frågor? Levererar du svaren eller ställer du frågorna som leder medarbetarna till svaren, vilka konsekvenser får de olika stilar du använder? Vilka behov, värderingar, erfarenheter och förväntningar förmedlar du till dina medarbetare?
 3. Situationsanpassat ledarskap
  Utifrån din personlighet som ledare, hur får du ut ditt budskap? Hur påverkar din personlighet gruppen? Är du resursen eller hindret? Hur vet du vilket ledarskap som passar i vilket sammanhang? Vi försöker reda ut hur du kan situationsanpassa ledarskapet.
 4. Transformativt ledarskap
  Hur får vi grupper att bli team? Hur inkluderar vi följarna, håller fokus på målet och uppmuntrat medarbetarna att ta mer ansvar.
 5. Coachande ledarskap
  Genom att tydliggöra målen skapar vi grunden för ett tydligt ledarskap. Utifrån transformativt ledarskap kommer vi till hur vi kan skapa utveckling av medarbetare. Vi tillämpar metoder och modeller inom coaching som leder till lyssnande och närvaro. VI försöker förstå tydligheten i ledarskapet genom att kommunicera med kraftfulla frågor.
 6. Ledarfilosofi
  Under kursens gång ges du möjlighet att skriva fram din ledarfilosofi och möjlighet att sprida den till andra. Det ger dig en inblick i din personliga ledarstil och en reflektion kring dina värderingar.


Kurslitteratur

Kursen använder sig av följande litteraturlista
 1. Blomquist, C. & Åkesson Röding, P. (2010). Ledarskap: personen, reflektionen, samtalet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur
 2. Hilmarsson, H.T. (2020). Coachande ledarskap: för samarbete, effektivitet och hälsa. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.
 3. Lundberg, T. (2019). Empatieffekten: om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor. [Malmö]: Roos & Tegnér.
 4. Lundberg, T. (2020). Skulle du vilja jobba med dig som chef?: en arbetsbok för det svåra jobbet att vara ovanför de andra och samtidigt med dem. [Gävle]: Great Words.
 5. Aktuella forskningsrapporter och artiklar tillkommer tillhandahållna av undervisande lärare

Examination

Efter fem halvdagar med övningar, diskussioner och reflektioner ges du möjlighet att examineras på 7,5 hp i ledarskap. Du skriver då med hjälp av litteraturen fram din egen ledarfilosofi i text. Detta dokument kan med fördel spridas och diskuteras vidare för din utveckling som chef/ledare.

Du kan även efter fem fredagar välja att inte examineras på kursen. Då erhåller du ett kursintyg med beskrivet kursinnehåll.

Ladda hem kursbeskrivning

Lärare

Kursen leds av Mikael Westling Söderström, Masterexamen ledarskap och Tommy Lundberg, konsult och författare med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarengagemang. Mikael är lärare på Högskolan i Gävle inom idrottsvetenskap, coachat Svenska landslaget i puckelpist och är ansvarig för ledarskaps- och coachingkurser inom Högskolans utbildningar. Tommy har en bakgrund som copywriter, kreativ ledare, företagare och vd inom beklambranschen.

Anmälan

För anmälningsformulär se nedan
Minsta antal för kursstart är 15 personer.
Anmäl dig senast 29/1 2021

Kontakt

Kursansvarig

Mikael Westling Söderström
072-214 94 55
mso@hig.se

 

Publicerad av: Hampus Holmberg Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2020-12-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)