Disputationer och licentiatseminarier

Här hittar du kommande och tidigare doktorsdisputationer och licentiatseminarier.

Doktorsexamen avläggs formellt vid det lärosäte eller den forskarskola där den forskarstuderande är inskriven. Högskolan i Gävle har forskarexamensrättigheter inom de två profilerna Byggd Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Doktorander/forskarstuderande inom andra ämnesområden är inskrivna vid andra lärosäten, bland annat Uppsala universitet, KTH, Umeå universitet och Linköpings universitet.

Disputation

Andreas Haga
Psychological consequences of moral labelling in the built environment

Datum: 7 mars 2018
Tid: 13.15 -
Plats: 12:108 (lilla Jadwigasalen)

 

Marijke Keus van de Poll
Disruption of writing in noisy office environment

Datum: 28 mars 2018
Tid: kl 13.00-16.00
Plats: 12:108 Lilla Jadwigasalen, HiG

Tidigare disputationer och licentiatseminarier

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2018-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)