Simon Beyer

Föreläsning: Den digitala omställningen - vad händer egentligen i världen?

Välkommen att lyssna till Simon Beyer som föreläser om digitaliseringens konsekvenser.

Det finns ett glapp mellan medvetenhet och handling i vår digitala och globala värld. 87 % av världens organisationer anser sig var påverkade av digitaliseringen - men bara 44 % tycker att de på något sätt försöker anpassa sig till de nya förutsättningarna. Vi vet att något händer men inte hur vi ska hantera utvecklingen. Kanske för att digitaliseringen och den digitala omställningen är komplex och kan ses ur otaliga perspektiv? Och hur ska man rent konkret ta sig an den?

Simon Beyer är Chief Strategy Officer på den framgångsrika byrån Ingager och författare till den nyutgivna boken Den digitala omställningen (2019). Han är idag en av de ledande föreläsarna i Sverige om digitaliseringens konsekvenser.

Datum: Torsdag den 27 februari 2020
Tid: Kl. 10.00-12.00
Plats: Valhall (41:204), Högskolan i Gävle

Föreläsningen är öppen för alla intresserade.

Välkommen!

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)