Arenaträff inom ASK

Professionella klientmöten, behandling och behandlingsprocesser - vad säger forskningen, praktiker, klienter och granskande myndigheter?

I psykosocialt behandlingsarbete finns problem och utmaningar som kräver en professionell bemötandestrategi. Hur kan socialarbetare möta och bemöta klienter inom ramen för socialt arbete och med hänsyn till vetenskaplig teori, praktiska kompetensutvecklingar, myndighetskrav, forskningsstöd och evidens?
Vilka är utmaningarna?
Hur kan vi arbeta tillsammans?

Datum: 19 september
Tid: 9.30-14.30
Plats: Ljusgården, Magasinsplan 19 i Gävle

Läs mer om programmet och anmäl dig på hemsidan för ASK.
Besök hemsidan

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-08-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)