Symposium: Populism, demokrati och humaniora

Ett symposium arrangerat av forskare på Avdelningen för humaniora den 14-15 november 2019.

Syftet med symposiet är att skapa ett forum där forskare inom humaniora tillsammans med forskare från flera andra ämnen och områden diskuterar populism i förhållande till demokrati, kunskap och samhälle. Huvudtalare är Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH och Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola.

Föredragshållare är Åsa Wikforss (Stockholms universitet), Anna Edin (HiG), Daniel Pettersson (HiG), Henrik Bohlin (Södertörn), Jan Sjölund (HiG), Johan Colding (Beijerinstitutet/HiG) och Stephan Barthel (HiG), Lena Berggren (Umeå universitet), Signe Jernberg (HiG), Sarah Ljunquist (HiG) och Malena Granhall (HiG), Kristina Boréus (Uppsala), Jari Ristiniemi (HiG), Markus Heide (Uppsala), Per Vesterlund (HiG), Iulian Cananau (HiG). Vissa föredrag är på engelska.

Datum: 14-15 november 2019
Plats: Krusenstiernasalen, 23:213, Högskolan i Gävle

Program torsdag 14 november


Program torsdag 14 november

Tid

Innehåll

09.30-10.00

Välkomstmingel

10.00-10.05

Inledning
David Carlsson, chef Avdelningen för Humaniora, inleder symposiet

10.05-10.55

Hur mycket fakta behövs för att omvända en klimatförnekare?:Tankar om kunskap, bildning och vad som verkligen påverkar människor.
Sverker Sörlin,KTH

11.00-12.30

Panel 1
Kunskapen och det polariserade förtroendet , Åsa Wikforss, Stockholms universitet *
Kampen om kommunikationen. Om politiska aktörers förhållande till journalistik och digital medielogik , Anna Edin, Högskolan i Gävle
Nummer-logik i svensk utbildningspolitik, Daniel Pettersson, Högskolan i Gävle
Moderator: Iulian Cananau, Högskolan i Gävle

12.30-13.30

Lunch

13.30-15.00

Panel 2
The Lost Art of Democratic Debate: Econocracy, Populism, and the Humanities, Henrik Bohlin, Södertörns högskola
Populism i analog och digital logik, Jan Sjölund, Högskolan i Gävle
Smarta städer, demokrati och populism , Johan Colding, KVA, Beijerinstitutet, Högskolan i Gävle och Stephan Barthel, Högskolan i Gävle
Moderator: Peder Thalén, Högskolan i Gävle

15.00-15.30

Fika och konstutställning

15.30-17.00

Panel 3
Fascism, populism och illiberal demokrati
, Lena Berggren, Umeå universitet *
Högre utbildning i omvandling - Hur fria är universiteten i den moderna demokratin, Signe Jernberg, Högskolan i Gävle
Populism och maskulinitet, Sarah Ljunquist och Malena Granhall, Högskolan i Gävle
Moderator: Karin Lövgren, Högskolan i Gävle


Program fredag 15 november


Tid

Innehåll

09.00-09.05

Inledning

09.05-09.55

Populismen: En tyst motrevolution
Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola

10.00-11.00

Panel 4
Från populism mot tydligare etnisk nationalism i sex europeiska partiers retorik, Kristina Boréus, Uppsala universitet
Democracy and the Politics of Affect, Jari Ristiniemi, Högskolan i Gävle
Moderator: Ingrid Björk, Högskolan i Gävle

11.00-11.30

Fika och konstutställning

11.30-13.00

Panel 5
The U.S.-Mexico Border and Populist Politics, Markus Heide, Uppsala universitet
Om den förlorade sakligheten: Dokumentära bilder i film och tv under 2000-talet, Per Vesterlund, Högskolan i Gävle
Two Fictionalizations of Americen Populism: Edward Bellamy´s Looking Backward 2000-1887 (1888) and Sinclair Lewis´s It Can´t Happen Here (1935), Iulian Cananau, Högskolan i Gävle
Moderator: Karin Lövgren, Högskolan i Gävle

13.00

Lunch

* Föreläsningen har ställts in av privata skäl

Kontakt

Iulian Cananau, PhD
Senior lecturer in American Literature
Department of Humanities
iulian.cananau@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)